Loontabel per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 worden de lonen van de medewerkers die het nieuwe maximum van hun schaal nog niet hebben bereikt verhoogd met 1,41%. De schaallonen worden op deze datum met hetzelfde percentage verhoogd.

Per 1 januari 2022 stijgt het wettelijk minimum loon met 1,41%. Conform de cao Retail Non Food, die nog loopt tot 1 juli 2022, werkt dit door in het loongebouw.

Let op: als een medewerker meer dan het huidige maximum van zijn schaal verdient, is de loonsverhoging met dit percentage niet verplicht. Het loon van de medewerker die meer verdient dan het maximum van zijn schaal, maar minder dan dit nieuwe maximum, wordt verhoogd tot dat nieuwe maximum.

Per 1 januari 2022 komen de virtuele tabellen conform de afspraak in de cao te vervallen. Dit betekent dat de virtuele tabellen geen basis meer zijn voor een recht op verhoging vanaf 1 januari 2022. Voor de volledigheid is artikel 1 van de Module voor Tuincentra onder aan dit artikel toegevoegd.

Medewerkers die voorheen op basis van de perspectieftabel een verhoging kregen, hebben dat recht per 1 januari 2022 niet meer. Op basis van de cao hebben medewerkers die per 1 januari 2022 bovenschalig zijn niet automatisch recht op een verhoging. De werkgever heeft natuurlijk wel de mogelijkheid om deze (op individuele basis) toe te kennen.

Uitleg over de loontabel en het loongebouw

Download de nieuwe loontabel

Ondersteuning nodig?

Een nieuwe afdeling opzetten binnen jouw onderneming, het starten van een onderneming en het aannemen van personeel of nieuwe functies? Het is belangrijk om te kijken naar de functie-indeling van jouw medewerkers in de cao. Onze adviseurs kennen de cao en de werking van de loontabellen van binnen en buiten en helpen je hier graag mee op weg door middel van cao-support.

Artikel 1 van de Module voor Tuincentra:

De garantiebepaling die gold voor medewerkers in dienst op 31 december 2016 op grond van artikel 1 van de Module Tuincentra van de cao Fashion, Sport & Lifestyle 2016-2018, blijft gelden tot en met 31 december 2021.

Als blijkt dat het perspectief in loonontwikkeling in de loontabel Tuincentra Nieuw voor de medewerker slechter is dan wanneer de virtuele loontabel Tuincentra voor medewerkers in dienst op 31 december 2016 van toepassing zou blijven, dan heeft hij/zij nog tot en met 31 december 2021 recht op een garantie van het oude perspectief, als volgt: Jaarlijks wordt het tabelloon van de medewerker vergeleken met het loon dat hij/zij zou hebben gehad als de virtuele loontabel Tuincentra voor medewerkers in dienst op 31 december 2016 van toepassing was gebleven, met dien verstande dat daarop alle loonstijgingen van de cao Retail Non-Food van toepassing zijn. Indien dit loon (dat hij/zij in de geïndexeerde loontabel Tuincentra bestaande medewerkers zou hebben gehad) hoger is, dan wordt dat hogere loon zijn/haar nieuwe loon. Na afloop van de compensatieperiode van 5 jaar (31 december 2021) gaat de medewerker er niet in loon op achteruit.

Delen
vrijdag, 12 november 2021
Delen
Ondernemersservice

Ondernemersservice

info@tuinbranche.nl 088 973 06 08