Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Naast dat je een fijne en veilige (werk)omgeving wil creëren voor jouw klanten en medewerkers, is de RI&E ook een wettelijke verplichting.

Juist nu, in tijden van de Coronacrisis, is het om meerdere redenen van belang om de RI&E te doorlopen en een stappenplan op te stellen. Daarnaast hebben we al meerdere berichten gekregen dat de Inspectie aan het controleren is op arbeidsdiscriminatie.

Per 1 augustus 2020 is de Groen- en Tuinbranche RI&E geactualiseerd, goedgekeurd door de sociale partners en opnieuw erkend. Dit betekent dat werkgevers tot 25 medewerkers in onze branche de RI&E zelf mogen uitvoeren.

Ieder bedrijf (met personeel) is sinds 1994 wettelijk verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Met het invullen van de RI&E worden de arbeidsomstandigheden in een bedrijf onder de loep genomen. Heb je geen ingevulde RI&E dan kan de boete bij een arbeidsongeval oplopen tot wel €7.500,-. Ook kan de Arbeidsinspectie bij jou in het tuincentrum komen om te controleren of de RI&E is uitgevoerd. 

De RI&E laten uitvoeren

Je kunt de RI&E ook laten uitvoeren door één van onze RI&E-adviseurs. In een paar uur nemen wij het hele proces van het invullen van de RI&E uit handen. Aan de hand van 385 vragen inventariseren wij de situatie binnen jouw bedrijf en stellen wij een plan van aanpak op. Ook bespreekt de RI&E-adviseur de verbeterpunten en wordt in overleg met jou de data vastgelegd waarop die verbeterpunten doorgevoerd moeten zijn. Meer dan 25 medewerkers? Dan is een toetsing door een kerndeskundige of arbodienst verplicht, ook dit wordt voor je geregeld. 

Wat zijn de tarieven?

Als je maximaal 25 medewerkers in dienst hebt, is het tarief € 899,- per vestiging.
Vanaf 25 medewerkers is het verplicht om de RI&E te laten toetsen door een gecertifieerd kerndeskundige. De totale prijs komt dan uit op € 1.395,- per vestiging.
Bovengenoemde prijzen zijn exclusief btw en reiskosten.

Zelf de RI&E invullen

Via het arbomanagmentsysteem kun je zelf de RI&E invullen. Je moet 385 vragen beantwoorden en vervolgens een plan van aanpak opstellen. Je hoeft de vragenlijst niet in één keer in te vullen. De verbeterpunten die eruit komen moet je uitvoeren zodat je hierna weer Arbo-proof bent. Let op! Vanaf 25 medewerkers dient de RI&E getoetst te worden door een kerndeskundige, deze toetsing kan eventueel via ons geregeld worden, neem hiervoor even contact met ons op.

Wil je de RI&E zelf invullen? Neem dan even contact met ons op, dan zorgen wij voor een account waarmee je aan de slag kunt. 

Steekproeven

De Inspectie SWZ controleert dit jaar steekproefsgewijs bij tuincentra op de verplichte RI&E en op arbeidsdiscriminatie. Zo heeft het kabinet Rutte III extra maatregelen aangekondigd om arbeidsdiscriminatie bij werving en selectie tegen te gaan. De Inspectie SZW houdt dan ook toezicht op naleving en kan boetes opleggen. Wij hebben al van verschillende ondernemers begrepen dat de inspectie langs is geweest, dus zorg dat je alles in orde hebt.

Wat is arbeidsdiscriminatie?

Bij arbeidsdiscriminatie is sprake van ongeoorloofd onderscheid tussen werknemers. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderscheid op grond van afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, handicap, arbeidsrelatie (fulltime of parttime), godsdienst of levensbeschouwing. Arbeidsdiscriminatie kan plaatsvinden tijdens een sollicitatie, bij het verschillend beoordelen van collega’s, maar ook het pesten van collega’s valt hieronder. Dit wordt ook wel de psychosociale arbeidsbelasting genoemd, wat kan leiden tot werkstress, ziekteverzuim en uiteindelijk mogelijk tot langdurige uitval of zelfs arbeidsongeschiktheid. Naast dat dit zeer vervelend is voor de betreffende persoon, kost het jou als werkgever ook veel geld.

Wat kan je doen tegen arbeidsdiscriminatie?

Als werkgever moet je een beleid vaststellen om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan. Dat staat in de Arbowet. Wanneer je dit niet doet, loop je risico op een vervelende situatie met een medewerker én kun je een hoge boete riskeren.

Voer daarom de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit en ontwikkel een beleid tegen arbeidsdiscriminatie. In dit beleid beschrijf je de verschillende situaties waarin werknemers te maken kunnen krijgen met arbeidsdiscriminatie. Voorbeelden van te nemen maatregelen zijn:

  • een onafhankelijk vertrouwenspersoon benoemen;
  • jouw werknemers voorlichten over arbeidsdiscriminatie;
  • waar nodig extra onderzoek laten uitvoeren, waarbij de anonimiteit gewaarborgd blijft;
  • een gedragscode en een klachtenprocedure opstellen.

Heb jij nog geen RI&E of kan de uitvoering wel een update gebruiken? Maak dan direct een afspraak bij een van onze adviseurs.

Delen
maandag, 22 februari 2021
Delen
Ondernemersservice

Ondernemersservice

info@tuinbranche.nl 088 973 06 08