Uitleg loontabellen en loongebouw Retail non-food

Het wettelijk minimumloon wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli verhoogd. Dit gebeurt op basis van cijfers van het Centraal Planbureau. Dit werkt door in de loontabellen van de cao Retail non-food. Hieronder wordt de werking van de loontabellen nader toegelicht.

De loontabel kent leeftijds- en ervaringsjaren op basis waarvan een personeelslid wordt ingedeeld in een schaal. Deze staan op de verticale as van de loontabel. Ervaringsjaren zijn jaren die de werknemer binnen het bedrijf werkzaam is. Als de werknemer een tredestap maakt, gaat hij dus naar beneden in de loontabel.

Op de horizontale as (A t/m I) staan de functieniveaus. Medewerkers worden op het juiste functieniveau ingedeeld door middel van het functiewaarderingsysteem. Functies kan je op twee manieren waarderen:

1. Op maat advies in de vorm van cao-support:

2. Voor Mode, Verf & Woninginrichting, Parfumerieën, Juweliers, Schoenen, Sport en de Tuinbranche biedt de website van Functiewijzer een goede tool om een personeelslid in te delen in een functiegroep en niveau. 

Basis en extra loongebouw

Verder kent het loongebouw een basis en een extra loongebouw. In onderstaande afbeelding is het basisloongebouw blauw gekleurd en is het extra loongebouw geel gekleurd. Dit onderscheid is van belang voor het toepassen van cao loonsverhogingen en tredeverhogingen.


Afbeelding 1: onderscheid basis en extra loongebouw.

Loonsverhogingen

De cao loonsverhogingen zijn de verhogingen die in de huidige cao per 1 januari en 1 juli plaatsvinden. Voor deze verhogingen is het einde van de schaal van belang. Wanneer een medewerker met zijn loon boven het nieuwe maximum van de zijn schaal zit, dan heeft hij geen recht op de loonsverhoging. Het gaat hier om het laatste bedrag in het extra loongebouw. Ieder niveau (a tm i) kent zijn eigen maximum. Het schaalmaximum is dus afhankelijk van de schaal waar de functie is ingedeeld.

Tredeverhogingen

Het toepassen van tredeverhogingen gebeurt wanneer een medewerker een ervaringsjaar bereikt. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de beoordelingssystematiek die wordt gehanteerd. Het is namelijk mogelijk om te kiezen tussen een systeem van beoordelingsafhankelijk- en niet-beoordelingsafhankelijk belonen. Hierbij wordt niet-beoordelingsafhankelijk belonen als standaard gehanteerd tenzij de werkgever organisatiebreed voor het systeem van beoordelingsafhankelijk belonen kiest.

Niet-beoordelingsafhankelijk belonen

Medewerkers hebben binnen het basisloongebouw na elk volgend ervaringsjaar recht op een trede-verhoging, onafhankelijk van de mate van functioneren, tot het maximum van de basistreden. Medewerkers hebben geen recht op een tredeverhoging in het extra loongebouw.

Beoordelingsafhankelijk belonen

Binnen de systematiek van beoordelingsafhankelijk belonen heeft een medewerker die voldoende functioneert recht op een loonsverhoging binnen het basis loongebouw. Een zeer goed of uitmuntend functionerende medewerker heeft recht op 1 of 2 treden van 2% binnen het extra loongebouw. In sommige gevallen heeft de medewerker bij onvoldoende functioneren geen recht op een verhoging. Voor een verdere uitleg op de systematiek van beoordelingsafhankelijk belonen verwijzen we naar artikel 6,  bijlage 1a en bijlage 1d van de cao.*

*Medewerkers jonger dan 21 worden niet beoordelingsafhankelijk beloond, maar ontvangen alleen hun leeftijdsverhoging.

Delen
woensdag, 17 juni 2020
Delen
Ondernemersservice

Ondernemersservice

info@tuinbranche.nl 088 973 06 08