Groen & Duurzaamheid

Een groener Nederland en een duurzame tuinbranche: daaraan werken we binnen de pijler Groen & duurzaamheid.

Een groener Nederland

De Nederlandse tuinsector kan én wil een belangrijke bijdrage leveren aan de vergroening van ons land. Dat doen we via de Nederlandse tuinen. De vergroening daarvan zorgt voor meer welzijn bij tuinbezitters en omwonenden. Ook zijn groenere tuinen onmisbaar voor de omgang met klimaatvraagstukken, zoals het opvangen van regenwater, tegengaan van hittestress en het bevorderen van biodiversiteit. Onze duurzame droom: een extra Veluwe aan groen in de Nederlandse tuinen in 2030 !

Duurzame tuinbranche

Een groener Nederland is niet mogelijk zonder een duurzame tuinbranche. Daarom werken we hieraan met behulp van vier projecten  :

  • Groen Klimaatplein: Pleinen in tuincentra waar we bezoekers enthousiast maken om hun tuin te vergroenen.
  • Gewasbescherming: Minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen – zowel in het tuincentrum, binnen de sierteelt als door particulieren. Een mooi voorbeeld is de consumentencampagne ‘Vrolijke Tuinhulpjes’, die de meerwaarde van beestjes in je tuin benadrukt.
  • Duurzaam verpakken: Minder materiaal, zo duurzaam mogelijk.
  • Potgrond: Hoogwaardige producten voor de professional én particulier met zo veel mogelijk hernieuwbare grondstoffen.

Ontdek ook onze andere twee pijlers:

Groen & Duurzaamheid nieuws