Doelen en ambities

Tuinbranche Nederland wil bijdragen aan een duurzame en groene toekomst. Niet alleen voor onze mooie tuinsector zelf, maar ook voor de particuliere tuinen in Nederland. Daarom werken we samen met alle leden en andere partners aan de vergroening en duurzaamheid van ons land. Onze droom: in 2030 hebben we gezamenlijk een extra Veluwe aan groen in de Nederlandse tuinen gerealiseerd!

De potentie van een groener Nederland 

Die extra Veluwe aan groen komt niet zomaar uit de lucht vallen. De potentie van onze sector is namelijk groot:

  • Nederland heeft 5,5 miljoen particuliere tuinen.
  • Die tuinen zijn gemiddeld 100 m² groot, waarvan 40% is versteend.
  • Als we die 40% naar 30% kunnen terugbrengen, zorgt dit voor een vergroening van 55.000 hectare. Dat is evenveel als Park de Hoge Veluwe: een extra Veluwe aan groen in de Nederlandse tuinen.

En wist je dat we de vergroeningsruimte op balkons, daken en in het interieur van woningen dan nog niet eens meerekenen? Kortom: nóg meer mogelijkheden voor een groener Nederland!

Bijdragen aan de toekomst

Met deze ambitie als stip op de horizon, zetten we ons elke dag in voor een groene en duurzame leefomgeving voor mens en dier in en om het huis. We werken toe naar een toekomst waarin tuincentra dé centrale plek zijn waar mensen terechtkunnen voor kennis, inspiratie en beleving op het gebied van groen en duurzaamheid. Hiermee dragen we bij aan de klimaat- en biodiversiteitsopgaven van Nederland en bieden we ondernemers toekomstperspectief. 

Lees hier meer over hoe wij werken aan onze ambitie en doelen