Mens & organisatie

Zonder personeel zijn we nergens. Dit geldt voor de retail, maar natuurlijk ook voor leveranciers. Binnen de pijler Mens & organisatie houden we ons bezig met alles wat samenhangt met jouw personeel en het bedrijf. Zo zorgen we in overleg met de bonden voor een goede en eerlijke cao, bieden we trainingen aan via ons opleidingsplatform Kiem! en streven we naar duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers.

Consument & recht

Consument & recht