Duurzaam hout

Waar de term ‘duurzaam hout’ tot dertig jaar geleden nog onbekend was, is de bewustwording om duurzaam hout te gebruiken de afgelopen jaren snel gegroeid.

Steeds meer consumenten kiezen bewust voor houtsoorten met het bijbehorende keurmerk.

Gebruik en verkoop van duurzaam hout heeft al langere tijd onze aandacht. Wist je dat er per minuut 36 voetbalvelden aan bos verdwijnt? Dat was in 2017 reden voor Tuinbranche Nederland om het convenant ‘Bevorderen Duurzaam Bosbeheer’ te ondertekenen. Daarmee zetten we ons samen met de houtsector, meubel- en retailbranches, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid in om duurzaam bosbeheer te bevorderen en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gehele houtketen te stimuleren.

We kiezen bewust voor duurzaam hout met keurmerk, waarbij we voor de gehele branche doelstellingen voor duurzame houtproducten hebben geformuleerd. Ook krijgen we als ondertekenaar informatie over de Europese regels die import van illegaal hout tegen moeten gaan. 

Stappenplan Duurzame hout verkoop

Retailers moeten onderzoek doen naar waar het hout dat in producten verwerkt is vandaan komt. Daarbij moet gekeken worden naar de invloed van de kap en de verwerking op mens, dier en milieu. Dat gaat verder dan alleen gecertificeerd hout inkopen.

Tuinbranche Nederland heeft daarom samen met de andere partijen in het IMVO convenant ‘Bevorderen Duurzaam Bosbeheer’ een handreiking opgesteld voor de retailsector. Hierin kan worden gekeken welke stappen moeten worden gezet om een goede Due Diligence uit te voeren.

Download het stappenplan

Delen
maandag, 20 januari 2020
Delen