Gewasbescherming

Tuinbranche Nederland staat voor een gezonde en professionele tuinbranche. Het doel van de vereniging is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de bij de vereniging aangesloten leden en een groene samenleving. Zo ook op het gebied van gewasbescherming.

Onder de pijler gewasbescherming vallen drie verschillende gebieden waar we ons op focussen, namelijk:

  • Gewasbescherming in de sierteelt
  • Gewasbescherming Particulier
  • Gewasbescherming in en om het tuincentrum

Gewasbescherming in de sierteelt

Begin 2016 hebben de gezamenlijke tuinretailers, een aantal handelspartijen en ketenpartijen samen met CLM, Stichting Natuur & Milieu en Tuinbranche Nederland de eerste Ambitie gewasbescherming in de sierteelt ondertekend. Met deze ambitie wilde de tuinbranche haar verantwoordelijkheid nemen en laten zien hoe zij vanuit haar Groen Brancheplan ook op het thema gewasbescherming in de sierteelt wil ontwikkelen en verduurzamen.

Begin 2024 is alweer de vijfde Ambitie gewasbescherming in de sierteelt getekend. De ambitie, die loopt van 2024 t/m 2026, is tot stand gekomen in een zorgvuldig proces in overleg met de ondertekenaars en verschillende belanghebbenden in de keten. Met de ambitie willen we als sierteeltsector verdere stappen zetten richting een nog groener en duurzamer groenaanbod in de tuincentra. Dit doen we via de ambitie door onder andere gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen, samen te werken om tot een robuuster productaanbod en kennis te delen. Ook de consument wordt meegenomen in wat we doen en wat dit kan betekenen voor de producten die zij kopen.

Wij zijn trots dat het weer gelukt is om, samen met BTC, GRS Retail, Hornbach, Intratuin, Praxis, Ranzijn en Welkoop als retailorganisaties en Arie Bouman, Green4Retail en Plantion als handelspartijen die de ambitie ondersteunen, en CLM, Natuur & Milieu en Tuinbranche Nederland als initiatiefnemers, tot een nieuwe ambitie te komen. 

Download Ambitie 5.0          Samenvatting          Twopager kwekers          Twopager ondertekenaars

Bijlagen

Deutsch

English


Gewasbescherming Particulier

Partijen binnen de tuinbranche – leveranciers, retailers en andere brancheorganisaties – hebben samen met Natuur & Milieu afspraken gemaakt om het gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren te ontmoedigen. De ‘Ambitie Gewasbescherming Particulier Gebruik’ loopt van 2020 tot 2024 en vormt een integraal plan om de consumentenvoorlichting te verbeteren, personeel daarvoor op te leiden en onder andere de verkoop van glyfosaat naar nul terug te brengen. Deze ambitie draagt zo bij aan het verduurzamen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren.

De focus in het duurzaamheidsplan ligt op een goede voorlichting over bestrijdingsmiddelen aan consumenten. Ook wordt het gebruik milieuonvriendelijke huis- tuin- en keukenmiddelen tegen onkruid of groene aanslag actief ontmoedigd. Bij de verkoop van deze producten wordt duidelijker aangegeven dat deze geen duurzame keuze zijn en niet bedoeld zijn voor de tuin. Daarnaast zullen middelen met een laag milieurisico voorrang krijgen in het schap van tuincentra en is het doel om de verkoop van glyfosaat-houdende middelen per 1 januari 2022 naar nul te brengen.

Download Ambitie gewasbescherming particulier

Gewasbescherming in en om het tuincentrum

Begin 2016 heeft CLM in opdracht van Tuinbranche Nederland het ‘Protocol Duurzame Tuincentra’ opgesteld. Met hierin wetgeving en tips over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in en om het tuincentrum.

Het vervolg op het protocol is de tool Scan je tuincentrum. Scan je tuincentrum is een online tool die jou de mogelijkheid geeft om te zien hoe goed je al bezig bent, en waar je nog kan verbeteren op het gebied van duurzaamheid. Inclusief praktijktips van andere ondernemers per onderwerp. De scan geeft aan hoe je de ziekten en plagen kan herkennen, hoe je deze kan voorkomen, en hoe je ze moet behandelen.

Kennistool: Scan je tuincentrum

Delen
dinsdag, 23 januari 2024
Delen