Gewasbescherming

Tuinbranche Nederland staat voor een gezonde en professionele tuinbranche. Het doel van de vereniging is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de bij de vereniging aangesloten leden en een groene samenleving. Zo ook op het gebied van gewasbescherming.

Onder de pijler gewasbescherming vallen drie verschillende gebieden waar we ons op focussen, namelijk:

  • Gewasbescherming Particulier
  • Gewasbescherming in en om het tuincentrum
  • Gewasbescherming in de sierteelt

Gewasbescherming Particulier

Partijen binnen de tuinbranche – leveranciers, retailers en andere brancheorganisaties – hebben samen met Natuur & Milieu afspraken gemaakt om het gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren te ontmoedigen. De ‘Ambitie Gewasbescherming Particulier Gebruik’ loopt van 2020 tot 2024 en vormt een integraal plan om de consumentenvoorlichting te verbeteren, personeel daarvoor op te leiden en onder andere de verkoop van glyfosaat naar nul terug te brengen. Deze ambitie draagt zo bij aan het verduurzamen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren.

De focus in het duurzaamheidsplan ligt op een goede voorlichting over bestrijdingsmiddelen aan consumenten. Ook wordt het gebruik milieuonvriendelijke huis- tuin- en keukenmiddelen tegen onkruid of groene aanslag actief ontmoedigd. Bij de verkoop van deze producten wordt duidelijker aangegeven dat deze geen duurzame keuze zijn en niet bedoeld zijn voor de tuin. Daarnaast zullen middelen met een laag milieurisico voorrang krijgen in het schap van tuincentra en is het doel om de verkoop van glyfosaat-houdende middelen per 1 januari 2022 naar nul te brengen.

Download Ambitie gewasbescherming particulier

Gewasbescherming in en om het tuincentrum

Begin 2016 heeft CLM in opdracht van Tuinbranche Nederland het ‘Protocol Duurzame Tuincentra’ opgesteld. Met hierin wetgeving en tips over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in en om het tuincentrum.

Het protocol is door Tuinbranche Nederland onder de tuincentra verspreid en er is sindsdien herhaaldelijk aandacht aan besteed. Het is echter onduidelijk hoeveel tuincentra het protocol hebben gelezen en welke tuincentra maatregelen hebben genomen. Om dit beter in beeld te krijgen wil Tuinbranche Nederland het protocol digitaliseren, en er mogelijk een certificaat voor tuincentra aan koppelen. Het protocol wordt dan ook uitgebreid met o.a. de thema’s energie, water en duurzame inkoop. 

Tot die tijd wil Tuinbranche Nederland het protocol en met name specifieke maatregelen daarin herhaaldelijk onder de aandacht brengen van tuincentra. Om tuincentra bewust(er) te maken van hun middelengebruik en hen alternatieven aan te bieden. 

Gewasbescherming in de sierteelt

Begin 2016 hebben de gezamenlijke tuinretailers, een aantal handelspartijen en ketenpartijen samen met CLM, Stichting Natuur & Milieu en Tuinbranche Nederland de eerste Ambitie gewasbescherming in de sierteelt ondertekend. Met deze ambitie wilde de tuinbranche haar verantwoordelijkheid nemen en laten zien hoe zij vanuit haar Groen Brancheplan ook op het thema gewasbescherming in de sierteelt wil ontwikkelen en verduurzamen. Begin 2021 is alweer de vierde Ambitie gewasbescherming in de sierteelt getekend. Ook voor de Ambitie 4.0 hebben de ketenpartijen (retailers, kwekers en vertegenwoordigers van deze groepen) gezamenlijk de handschoen opgepakt om hier invulling aan te geven.

De Ambitie 4.0 is ondertekend door tuinbranche-retailers: GroenRijk, Hornbach, Intratuin, Praxis Tuincentrum, bijSTOX, Ranzijn tuin & dier, GRS Retail en Welkoop Retail. De handelspartijen Arie Bouman, Fleurametz, Royal Lemkes en Waterdrinker hebben ook getekend. De notitie is opgesteld op initiatief van Tuinbranche Nederland, Stichting Natuur & Milieu en CLM. Gewasbeschermingsmiddelen die wel zijn toegelaten, maar sterk milieubelastend zijn, met name voor bijen en andere nuttige insecten, worden waar mogelijk zo snel mogelijk verboden en anders gefaseerd verboden. Daarbij is een residuenonderzoek integraal onderdeel van de Ambitie 4.0.  Dit onderzoek wordt door Natuur & Milieu uitgevoerd. Zo wordt geborgd dat de ambities ook in metingen worden gecontroleerd.

Download Ambitie 4.0     Download Bijlage

Dowload Ambitie 4.0 in Engels     Download Appendix in Engels

Delen
dinsdag, 1 september 2020
Delen