Groen Klimaatplein

De tuin kan dé plek zijn om biodiversiteit te bevorderen én om water- en hittestress op te lossen. Tuinbranche Nederland heeft als missie om met haar leden bij te dragen aan een gezonde, groene leefomgeving voor mens en dier. Daarvoor bestaan mooie plannen, zoals de projecten Een Veluwe erbij en het Groen Klimaatplein.

Het klimaat verandert rap en dat merken we allemaal de afgelopen jaren. Meer periodes van droogte, hevige piekbuien en verlies van biodiversiteit. In een eerder verschenen rapport van het Wereld Natuurfonds staat dat sinds 1970 wereldwijd de populatieomvang zoogdieren, vissen, vogels, reptielen en amfibieën gemiddeld met 68% is afgenomen. Dat is deprimerend nieuws, maar geen reden om bij de pakken neer te zitten. We moeten en willen aan de slag. Juist in onze branche kunnen we een positieve bijdrage leveren!

Wij voelen de urgentie om te versnellen en op te schalen. Uit onderzoek blijkt dat mensen wel willen bijdragen aan een betere leefomgeving, maar niet weten hoe ze dat aan moeten pakken. Daarnaast blijkt uit gedragsonderzoek dat mensen willen veranderen als het ze gemakkelijk wordt gemaakt én als het ze een voordeel oplevert. Daarom heeft Tuinbranche Nederland als doelstelling om over 5 jaar in de Nederlandse tuinen ‘een Veluwe erbij’ te hebben gerealiseerd. ‘Een Veluwe erbij!’ Wat houdt dat in?

  • Nationaal Park de Hoge Veluwe heeft een oppervlakte van 5500 hectare (55 km²).
  • Nederlandse tuinen beslaan nu een oppervlakte van 10 x Park de Hoge Veluwe (550 km²).
  • Er zijn 5,5 miljoen tuinen in Nederland.
  • Als iedere tuin 10 m² extra vergroent, betekent dit: 5,5 miljoen x 10 m² = 55 km² dus: Een Veluwe erbij!

Wij hebben als doel dat we samen zorgen dat iedere tuinbezitter 2 m² per jaar gras in de tuin neerlegt, een groen dak aanlegt, een border maakt, een groene schutting plaatst, een wadi aanlegt of tegels eruit haalt en planten erin zet… Zodat we dat doel van 'Een Veluwe erbij' bereiken.

Ga naar groenklimaatplein.nl

Hoe bereiken we dat? Met de Groene Klimaatpleinen!

Tuincentra krijgen jaarlijks 60 miljoen bezoeken. Tuincentra zijn een walhalla van sfeer en groen. Als bezoeker is het dan best lastig te kiezen en te bedenken wat je kunt doen. Bezoekers komen naar het tuincentrum omdat ze in en om het huis bezig zijn. Deze mensen kunnen we hier informeren, enthousiasmeren en motiveren om met hun tuin aan de slag te gaan. Daarom is het Groen Klimaatplein ontworpen. Het plein kent vier pijlers:

  1. Groene daken: mensen kunnen een aanvraag doen voor een groen dak-coach om te kijken of hun dak geschikt is én laten aanleggen tegen een mooie prijs.
  2. Water in de tuin: watertonnen, vijvertjes, wadi’s; allemaal voorbeelden hoe je water in je tuin kunt opslaan en weg kunt laten lopen in de bodem.
  3. Tegel eruit! Wat erin?: voorbeelden van plantencombinaties en grond die je hiervoor kunt inzetten in jouw tuin.
  4. De Levende Tuin: meer bijen, vogels en vlinders in de tuin met voorbeelden van planten, voedsel en behuizing.

Groen gepassioneerde medewerkers

Goed opgeleide en enthousiaste medewerkers staan op drukke dagen op het plein. Als de medewerker niet aanwezig is, is er een bord met een QR-code die verwijst naar de website www.groenklimaatplein.nl waarop de bezoeker informatie kan vinden in relatie tot de 4 vier thema’s. De bezoeker kan een offerte aanvragen voor een groen dak en/of subsidie(s) voor groene daken, geveltuinen of watertonnen, afhankelijk van de beschikbare subsidies in zijn gemeente en/of waterschap.

Samenwerking essentieel

De opgave is groot. We kunnen en willen dit niet alleen doen. Er zijn tal van organisaties die hetzelfde doel hebben en samen met hen proberen we eenzelfde beweging te creëren. Zo willen we, ieder op eigen wijze, die Veluwe aan groen erbij krijgen. Het plein zelf dat we als middel zien, is een samenwerking tussen tuincentrum, (lokale) overheid, natuurorganisaties en het bedrijfsleven.

We hebben gemerkt dat het Groene Klimaatplein een infrastructuur biedt om die partijen daadwerkelijk bij elkaar te brengen. Iedereen heeft er namelijk voordeel bij: Gemeenten en waterschappen hebben een klimaatopgave en willen dat burgers hierin laten participeren. Zij zien dat dit via tuincentra kan. Natuurorganisaties met lokale afdelingen zoals NL Greenlabel, Stichting Steenbreek en IVN kunnen ook in of via het tuincentrum tuinbezitters bereiken. Wanneer al deze partijen met elkaar Het Groen Klimaatplein omarmen, voelt iedereen zich medeverantwoordelijk om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Met alle andere mooie groene initiatieven die er al zijn, kunnen wij ook bijdragen aan een groen en gezonde leefomgeving en een Veluwe erbij creëren. Aan de (groene) slag!

Groene beweging

Wij willen als branche een beweging creëren waarmee wij tuinbezitters helpen en verleiden hun tuin groen en gezond voor mens en dier in te richten. Mensen willen wel, maar weten vaak niet hoe. Wij streven ernaar dat de tuincentra voor iedereen de kennis- en belevingscentra voor tuin en groen worden. Men komt dus naar het tuincentrum en het Groene Klimaatplein voor informatie en inspiratie. We merken dat wij met de Groene Klimaatpleinen bij al onze relaties (overheden, stakeholders, natuurorganisaties) een goede snaar raken. Hiermee oogsten wij waardering voor onze branche. Jouw tuincentrum draagt met dit Groen Klimaatplein bij aan een bewustwording én activatie van de consument dat deze zélf iets kan betekenen voor een betere leefomgeving.

Overzicht van alle klimaatpleinen