Duurzaam verpakken

Tuinbranche Nederland (TBNL) heeft een Brancheplan Duurzaam Verpakken opgesteld. Dit past binnen de doelstelling van het Groene Brancheplan van TBNL, namelijk om een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de branche en de Nederlandse tuinen.

De eindbeoordeling van het Brancheplan Duurzaam Verpakken 2019-2022 is opgesteld door het College van Onafhankelijke Experts van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Daarin staat: “Om te beginnen willen wij onze waardering uitspreken voor uw inzet om een brancheplan op te stellen. Uw branche zet hiermee belangrijke verdere stappen op weg naar een circulaire economie voor verpakkingen.” en “Het College acht van belang dat het brancheplan – ook op de langere termijn – aan álle bedrijven in uw sector richting geeft om product-verpakkingsbrancheplannen en doelstellingen concreet en meetbaar te laten zijn, zodat ze overtuigen in de maatschappij.”

De eindbeoordeling is, en daar zijn wij blij mee, op alle aspecten – de opbouw, visie, ambitie, volledigheid, verduurzamingsaspecten en meetbaarheid – voldoende. “Het plan geeft een toekomstvisie weer op het gebied van duurzaam verpakken in de sector. Er wordt een heldere stand van zaken weergegeven, met verduurzamingsmogelijkheden en doelen naar de nabije en verdere toekomst.

Download Brancheplan verpakken

Weggooiwijzer

Vanuit het Brancheplan Verpakkingen hebben we een aantal activiteiten opgepakt. Ten eerste is dat de Weggooiwijzer voor consumenten. Deze kan bij de kassa van het tuincentrum worden meegegeven. Ten tweede hebben we workshops georganiseerd die, mede dankzij de enthousiaste deelnemers, zeer sprankelend waren. Ten derde hebben we in samenwerking met leveranciers en retailers Leveranciersvoorwaarden Verpakkingen opgesteld. Deze worden door verschillende organisaties gehanteerd of dit gebeurt op korte termijn.

Download Weggooiwijzer

Download Leveranciersvoorwaarden

Hulp bij het verduurzamen van verpakkingen

De Beslisboom Duurzaam Verpakken helpet met het verduurzamen van verpakkingen. De beslisboom (voor sierteelt) is hier te downloaden.

Het kiezen voor een verpakking is een lastig vraagstuk waarin materiaalkeuze, belangen, kosten, techniek, de afvalverwerkingketen en export een rol spelen. Daardoor is het voor ondernemers – zoals producenten, handelaren, exporteurs en afnemers – niet eenvoudig te kiezen welke verpakking het meest duurzaam is.

De beslisboom helpt bij het vastleggen van de doelen voor verduurzaming van verpakkingen, het analyseren van de huidige verpakkingen, het kiezen van een strategie en het opzetten van communicatie.

Download beslisboom

Delen
woensdag, 1 juli 2020
Delen