Wijzigingen nieuwe cao Retail non-food

De retail non-food heeft per 1 januari aanstaande een nieuwe cao, met een looptijd van anderhalf jaar tot 1 juli 2022. Er is een akkoord bereikt over het onderhandelaarsresultaat dat vorige maand werd bekend gemaakt. Hieronder lees je de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe cao.

1. Afgesproken is dat tijdens de looptijd van de cao de lonen meestijgen met de verhoging van het wettelijk minimum loon (WML). Het WML wordt altijd op 1 januari en op 1 juli aangepast en per januari 2021 stijgt het WML met 0,29%. Deze stijging geldt voor alle salarissen in het loongebouw van de cao Retail Non-Food, zolang het maximum in de schaal niet is bereikt. Klik hieronder naar de loontabel van jouw branche.

Loontabellen tuincentra

2. De cao-afspraak over het individueel ontwikkelbudget (IOB) is op een aantal punten gewijzigd. Deze zijn als volgt:

  • Als jouw medewerker de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en ook bij overlijden van een medewerker wordt het budget onmiddellijk aan jou teruggestort.
  • Geen budget hoeft te worden afgedragen voor jouw medewerkers van 60 jaar en ouder die schriftelijk aangeven geen prijs te stellen op het IOB. De negatieve rente, die wordt opgebouwd doordat de ontwikkelbudgetten staan op de rekening van Stichting Derdengelden IOB, wordt in mindering gebracht op het budget van jouw medewerkers. De negatieve rente komt daardoor niet meer voor rekening van werkgevers.
  • Indien jouw medewerkers het budget in 5 jaar tijd niet besteden en jouw onderneming is na die tijd opgehouden te bestaan, zal dit het niet gebruikte budget ter beschikking komen van de Stichting Derdengelden.

3. Voor de salarisadministraties is het goed om te weten dat de toeslagen per 1 januari ook per maand i.p.v. per vier weken mogen worden berekend, zodat er een betere aansluiting met de betalingsperiode is.

De nieuwe cao

Veelgestelde vragen over de cao

Delen
woensdag, 9 december 2020
Delen
Ondernemersservice

Ondernemersservice

info@tuinbranche.nl 088 973 06 08