Veelgestelde vragen nieuwe cao Retail non-food

We zetten hier de veelgestelde vragen voor de nieuwe cao Retail non-food voor je op een rij. Staat jouw antwoord er niet tussen? Bel dan met de Ondernemersservice.

Algemeen 

Wanneer is de tekst van de cao beschikbaar?
De cao-tekst kan hier worden gedownload.

Hoe zit dat met de stijging van het wettelijk minimumloon?
Het wettelijk minimumloon stijgt met een uitzonderlijke 10,15% per 1-1-2023. De verhogingen in de cao Retail non-food volgen normaliter de verhogingen van het wettelijk minimumloon en passen deze toe op de loontabellen. Vooruitlopend op deze cao is er een verhoging van 2.5% extra gegeven op 1-7-2022. Deze verhoging wordt er als het ware afgehaald waardoor er nog een verhoging van 7,46% overblijft.

Maar 7,46% en 2,5% zijn samen toch geen 10,15%?
Dat klopt. Je mag ze reken technisch ook niet zo bij elkaar optellen. Omdat er eerst een verhoging is toegepast van 2.5% en vervolgens een verhoging van 7,46% over het nieuwe bedrag volgt is de verhoging samen gelijk aan een enkele verhoging van 10,15%.

Voorbeeldbrieven

We hebben voorbeeldbrieven gemaakt om te gebruiken in de communicatie met medewerkers: 

Informatiebrief voor medewerkers in de loonschalen

Download brief

Informatiebrief voor medewerkers in de loonschalen inclusief crisisclausule

Download brief

Informatiebrief voor bovenschalige medewerkers met verschillende tekst opties die je als werkgever kan kiezen

Download brief

Voorbeeldbrief voor communicatie naar de ondernemingsraad

Download brief

Belangrijkste wijzigingen

Loonsverhoging per 1 januari 2023

Op 1 januari 2023 worden de schaallonen en de lonen van de medewerkers die niet meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, verhoogd met 7,46%. 

Op 1 januari 2023 worden de lonen van de medewerkers die meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, maar minder dan het nieuwe, verhoogd tot het nieuwe maximum van hun schaal. 

Na 1 juli 2022 vooruitlopend op een cao-verhoging gegeven loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen, bonussen en provisie uitgezonderd, mogen met de loonsverhoging van 1 januari 2023 verrekend worden.

Loonsverhoging per 1 juli 2023

Op 1 juli 2023 worden de schaallonen en de lonen van de medewerkers die niet meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, verhoogd met het percentage waarmee het Wettelijk Minimumloon per die datum wordt verhoogd. 

Op 1 juli 2023 worden de lonen van de medewerkers die meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, maar minder dan het nieuwe, verhoogd tot het nieuwe maximum van hun schaal. 

Na 1 januari 2023 vooruitlopend op een cao-verhoging gegeven loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen, bonussen en provisie uitgezonderd, mogen hiermee verrekend worden.

Hoe pas ik de loonsverhoging toe per 1 januari 2023?
We geven je hiervoor graag twee voorbeelden. Een van een medewerker met een loon binnen de schaal en een voorbeeld van een medewerker met een loon net boven de schaal van 1-7-2022 maar onder het nieuwe maximum van 01-01-2023.

Een medewerker in schaal A/B van de loontabel mode verdient op 31-12 €1.858,28 bruto per maand op fulltimebasis. Het loon bevindt zich binnen het schaalloon op trede 2 en wordt verhoogd met 7,46%. Per 1-1-2023 verdient de medewerker €1.996,91 bruto per maand op fulltimebasis.

Een medewerker in schaal A/B van de loontabel mode verdient op 31-12 €2.100 bruto per maand op fulltimebasis. Het loon is bovenschalig ten aanzien van de loontabel van 1-7-2022. Op 1 januari 2023 is het nieuwe maximum van schaal A/B €2.153,04. Het loon van de medewerker wordt verhoogd tot het nieuwe maximum per 1-1-2023, dus €2.153,04 bruto per maand op fulltimebasis.

Mag er worden verrekend met de loonsverhoging per 1-1-2023?
Ja, er mag worden verrekend met reeds gegeven loonsverhoging. Na 1 juli 2022 vooruitlopend op een cao-verhoging gegeven loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen mogen met de loonsverhoging van 1 januari 2023 verrekend worden

Hoe verrekenen ik een eenmalige uitkering met de toe te kennen loonsverhoging?
Stel er is een eenmalige uitkering geweest van €1.000 en de loonsverhoging is €100 per maand. De medewerker ontvangt dan de eerste 10 maanden nog niet de loonsverhoging omdat deze wordt verrekend met de eenmalige uitkering die is gegeven.

Wat is de verhoging per 01-07-2023?
Deze verhoging is vastgesteld op 3,13%.

Eenmalige uitkering

Kan een medewerker recht hebben op een eenmalige uitkering en loonsverhoging?
In het eindbod is opgenomen dat een medewerker alleen recht heeft op de eenmalige uitkering als deze geen loonsverhoging heeft ontvangen op basis van de cao. Een medewerker kan dus niet zowel een verhoging als een eenmalige uitkering ontvangen.

Kan de eenmalige uitkering worden verrekend?
Van 2 juli 2022 t/m 30 juni 2023 gegeven loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen mogen met de eenmalige uitkering worden verrekend. Bonussen en provisie mag niet worden verrekend. Let op: de cao-verhoging/eenmalige uitkering van de cao van 1-7-2022 tot en met 31-12-2022 mag hier niet mee worden verrekend.

Wat als ik de medewerkers die bovenschalig zijn een verhoging geef?
Als er een verhoging wordt toegekend van 2.5% mag deze volledig worden verrekend met de eenmalige uitkering.

Is er een advies ten aanzien van de te geven verhoging?
Als brancheorganisatie kunnen we hier geen advies in geven.

Wat als mijn medewerker eerder uit dienst gaat?
Een medewerker dient op 1 juni in dienst te zijn om in aanmerking te komen voor de eenmalige uitkering per 1 juni 2023.

Voorbeelden eenmalige uitkering

Medewerkers die per 1 januari 2023 geen cao-loonsverhoging ontvangen, meer verdienen dan het nieuwe maximum van hun schaal, maar niet meer dan € 4400, ontvangen per 1 juni 2023 een eenmalige uitkering van 2,5% over het loon van juni 2022 t/m mei 2023. Het totale loon is het loon waarover vakantietoeslag wordt berekend. Voor medewerkers die in dienst zijn gekomen na 1 juli 2022 wordt de eenmalige uitkering berekend over het loon vanaf het moment van indiensttreding t/m mei 2023. Van 2 juli 2022 t/m 30 juni 2023 gegeven loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen, bonussen en provisie uitgezonderd, mogen met de eenmalige uitkering worden verrekend.

Voorbeeld 1:

Een medewerker in schaal A/B van de loontabel mode verdient op 31-12 €1456 bruto per maand op basis van 24 uur per week (14 euro per uur). Het loon is bovenschalig. De medewerker is in dienst sinds 1 november 2022 en krijgt geen loonsverhoging binnen de periode van 1 november tot 30 juni 2023.

De eenmalige uitkering wordt berekend als 1456 (maandsalaris x 7 (maanden in dienst) = 10.192 (totaal salaris ex. Vakantietoeslag) x 0,025 = 254,80 euro eenmalige uitkering.

Als de medewerker tussen 1 november en 30 juni 2023 een loonsverhoging van 2,5% krijgt, heeft de medewerker geen recht meer op de eenmalige uitkering.

Voorbeeld 2:

Een medewerker in schaal D van de loontabel mode verdient 15 euro per uur met een oproepcontract. In de periode van 1 juni 2022 tot en met 30 mei 2023 verdiende de medewerker in totaal €4534 exclusief vakantietoeslag.

De eenmalige uitkering wordt berekend als €4534 x 0,025 = 113,35

Als de medewerker tussen 1 juni en 30 juni 2023 een loonsverhoging van 2,5% krijgt, heeft de medewerker geen recht meer op de eenmalige uitkering.

Voorbeeld 3:

Een medewerker in schaal F van de loontabel Wonen verdient €2800 per maand op fulltime basis. Het loon van de medewerker wordt op 1 november 2022 verhoogd met 2%. In juni ontvangt de medewerker een eenmalige uitkering van:

2800 x 5 = 14.000

2856 x 7 = 19.992

33.992 x 0,005 = 169,96

In juni ontvangt de medewerker een eenmalige uitkering van 169,96 euro.

Delen
dinsdag, 13 december 2022
Delen
Ondernemersservice

Ondernemersservice

info@tuinbranche.nl 088 973 06 08