Cao-tekst Retail non-food

Er is een definitief akkoord bereikt voor een nieuwe cao Retail Non-food. Er is daarmee een nieuwe cao Retail Non-Food, die loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

De vakbonden zijn na een raadpleging van de achterban akkoord gegaan met het eindbod dat we op 16 december hebben uitgebracht. Uit de online bijpraatsessies die we eind vorig jaar met INretail organiseerden met honderden deelnemers leerden we dat er aan werkgeverszijde begrip is voor het afsprakenpakket dat nu definitief is. Hier kan je het geaccepteerde eindbod raadplegen.

Op deze pagina zijn de veel gestelde vragen en antwoorden over de nieuwe cao te vinden. Ook kan je hier voorbeeldbrieven vinden om medewerkers te informeren.

Cao-tekst

Via onderstaande button kun je de cao-tekst Retail non-food downloaden. Deze geldt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Cao-tekst

Loontabellen

De nieuwe loontabellen per 1 januari 2023 zijn hier te raadplegen.

Delen
donderdag, 5 januari 2023
Delen
Ondernemersservice

Ondernemersservice

info@tuinbranche.nl 088 973 06 08