Maatregelen in het tuincentrum

Vanaf zondag 19 december zit Nederland weer in lockdown en moeten winkels hun deuren sluiten. Het is wel mogelijk om click & collect te organiseren.

 UPDATE 18 DECEMBER 

Om aan je klanten te laten weten dat jouw winkel de komende periode gesloten is, hebben we een speciale posters ontwikkeld.

Voor op je winkelruit hebben we een poster gemaakt, waarop de regels staan vermeld over het afhalen van bestellingen.

 UPDATE 26 NOVEMBER 

Vanaf zondag 28 november sluiten winkels om 17:00 uur de deuren voor klanten. Daarnaast is het dragen van een mondkapje verplicht. Maak dit duidelijk aan je klanten en zorg voor een veilige winkelomgeving.

 UPDATE 3 NOVEMBER 

De overheid heeft posters ontwikkeld welke door ondernemers kunnen worden gebruikt om de basisregels duidelijk te maken aan hun klanten. Deze charmeposters zijn gericht op het dragen van mondkapjes en het houden van 1,5 meter afstand.

Vanaf zaterdag 6 november geldt opnieuw een mondkapjesplicht in publieke ruimtes, dus ook in winkels. Om je hierbij te helpen, hebben we nieuwe veiligheidsposters ontwikkeld. Deze zijn te gebruiken om klanten te wijzen op de plicht. Als ondernemer ben je niet verplicht om de mondkapjesplicht te handhaven en kun je dus geen boete krijgen als klanten geen mondkapje dragen.

 UPDATE 17 SEPTEMBER 

Vanaf 25 september worden er opnieuw wijzingen doorgevoerd in het coronabeleid. Er is aangekondigd dat de anderhalve meter regel per zaterdag 25 september niet meer van toepassing is. Daarmee vervalt ook het maximum aantal klanten per 5 vierkante meter in een winkel. Dit is een belangrijke verdere stap naar écht terug naar normaal. Zeker ook voor de kerstshows die in het najaar op de planning staan een positieve ontwikkeling.

Tegelijkertijd blijven andere maatregelen wel gelden en zal per 25 september een coronacheck gedaan moeten worden in horecagelegenheden. Dus ook bij horeca in de retail, wat bij veel grotere tuincentra het geval is. Klanten moeten dan bij het betreden van de horeca een coronatoegangsbewijs laten zien of een recente negatieve test (van maximaal 24 uur oud) kunnen tonen. Hiervoor zijn diverse hulpmiddelen. Voor het scannen van de coronatoegangsbewijzen kun je bijvoorbeeld de gratis app Scanner voor CoronaCheck van de overheid gebruiken. 

Wij adviseren om andere maatregelen dan de anderhalve meter, zoals spatschermen, desinfectiemiddel bij de ingang en ‘bij voorkeur pinbetaling’ voorlopig te handhaven. Door hygiënemaatregelen in stand te houden zorg je te allen tijde voor een veilige omgeving voor je klanten en medewerkers. Vloerstickers, bewegwijzering en andere maatregelen om de anderhalve meter afstand te waarborgen zijn niet langer verplicht.

 UPDATE 24 JUNI 

Vanaf 26 juni wordt onder andere in winkels verder versoepeld. Zo gaat het maximum aantal klanten naar 1 klant per 5 m² gaat (dit was 1 klant per 10 m²). Hiermee worden de eisen voor doorstroomlocaties gelijk gesteld. Daarnaast is het vanaf dezelfde datum niet meer verplicht om een mondkapje te dragen als de 1,5 meter gewaarborgd kan blijven.

Download hier:

 UPDATE 3 JUNI 

Ondanks de verdere versoepelingen, moeten we er als branche nog steeds voor zorgen dat we de veiligheid in winkels en de spreiding van mensen als topprioriteit blijven zien. Met deze regels en adviezen geven we handreikingen om het veilig winkelen goed te organiseren. 

Regels & adviezen in het tuincentrum


 UPDATE 21 APRIL 

Niet essentiële winkels mogen vanaf woensdag 28 april weer ‘gewoon’ open. Maar er gelden wel een aantal strikte voorwaarden gedurende het risiconiveau ‘4’ (zeer ernstig). Veiligheid in winkels en spreiding van mensen blijven namelijk topprioriteit en daar kunnen we als retail, ook als we weer open zijn, aan bijdragen. Met elkaar moeten we hier als sector keihard aan blijven werken zodat winkels open zijn en blijven.
 
De nieuwe regels zijn:
 • Per 25 m² winkel mag 1 klant binnen zijn. Dit houdt in dat een winkel van bijvoorbeeld 200 m² acht klanten tegelijkertijd binnen mag hebben. Er geldt geen maximum aantal klanten van 50.
 • In een winkel met een bezetting van tien medewerkers of meer ziet een medewerker bij de winkelingang toe op naleving van de veiligheidsmaatregelen en dosering naar de winkelruimte. De medewerker zorgt ervoor dat het maximum aantal toegestane klanten niet wordt overschreden. Ook houdt deze medewerker toezicht op een ordentelijke rijvorming voor de winkel zoals lokaal is overeengekomen.
 • Organiseer geen events en/of aanbiedingen die er voor kunnen zorgen dat er veel bezoekers tegelijkertijd in een winkel(gebied) aanwezig willen zijn.
 • Zorg voor afstand in eventuele rijen vóór de winkel en denk daarbij ook na over richtlijnen als het slecht weer is.
 • Maak lokaal afspraken over wachtrijen en zorg dat er geen oploop ontstaat.
Welke regels blijven gelden?
 • Uiteraard blijven de basisregels ten aanzien van hygiëne, desinfectie en gezondheid gelden. Dus bij binnenkomst handen desinfecteren en bij klachten blijf je thuis.
 • De openingstijden voor niet-essentiële retail blijven van 06.00-20.00 uur.
 • De klant doet zijn aankoop alleen, waarbij iedereen begrijpt dat je bepaalde aankopen niet alleen kunt doen. 

Regels & adviezen in het tuincentrum

Posters

Poster - tot 10 medewerkers          Poster - meer dan 10 medewerkers

  UPDATE 14 DECEMBER 

Nieuwe posters 'winkel gesloten'

Om ook naar je klanten duidelijk te maken wat jij als retailer doet tijdens de verplichte sluiting hebben we nieuwe posters ontwikkeld. 

Winkel gesloten

Winkel gesloten, online bestellen kan wel

Winkel gesloten, de dierenafdeling is wel open

Winkel open voor afhalen van bestellingen

Communicatie medewerkers en leveranciers

Download voorbeeldbrief medewerkers     Download voorbeeldbrief leveranciers

De regels voor de tuinretail op een rij: 

Wat mag wel: 

 • Verkoop van bloemen en kerstbomen mag buiten;
 • Bestellen* van producten** en bezorgen of per post versturen mag wel;
 • Servicepunten van bijvoorbeeld DHL of PostNL mogen open blijven.

*online, via FaceTime, WhatsApp, bellen, etc.
**bloemen, planten, potten, aarde, BBQ, vuurwerk Cat1 (niet per post), etc.

Wat mag niet:

 • Tuincentra zijn dicht;
 • Andere producten dan kerstbomen en snijbloemen zoals aarde, potten, kerstdeco e.d. buiten verkopen;
 • Klanten producten af laten halen in het tuincentrum;
 • Klanten producten uit de winkel mee laten namen als zij een pakketje komen afgeven of ophalen bij een servicepunt van bijvoorbeeld DHL of PostNL;
 • NB: Is jouw winkel hoofdzakelijk gericht (meer dan 70% van de omzet) op 1 van deze uitzonderingsgronden? Dan mag het hele filiaal open blijven. Bevat jouw winkel een (of meerdere) afdeling(en) gericht op (één van) de genoemde uitzonderingsgronden, en wordt daarmee minstens 30% van de omzet verdiend? Dan mag dat deel van de winkel open blijven. Door de lobby van INretail is hier meer duidelijkheid over gekomen.

 UPDATE 1 DECEMBER 

Vanaf 1 december is iedereen verplicht een mondkapje te dragen in een publieke binnenruimte, ook als er geen klanten zijn. Er zijn uitzonderingen voor personen die vanwege hun ziekte of beperking niet in staat zijn een mondkapje te dragen. Dat kan zijn omdat ze fysiek niet in staat zijn het mondkapje te dragen of op te zetten, dat hun gezondheid daardoor wordt belemmerd, of dat ze door het dragen van een mondkapje ernstig ontregeld raken. Ondernemers mogen ervoor kiezen om zelf en hun medewerkers op het werk een volledig faceshield te laten dragen, als dat ten goede komt aan een gezonde en veilige werkomgeving! Belangrijk blijft dat er onderling wel goed afstand wordt gehouden, omdat een volledig faceshield niet dezelfde werking heeft als een mondkapje. Lees meer.

We hebben de poster aangepast in verband met het deurbeleid en een flyer ontwikkeld over het gebruik van een mondkapje:

Toelichting voor klantcommunicatie
Vanaf vandaag draagt iedereen verplicht een mondkapje in een publieke binnenruimte, ook in onze winkel. Ondernemers doen er alles aan om een fijne en veilige winkelomgeving te creëren. Als je werkt in een winkel is er een uitzondering op het dragen van een mondkapje. In plaats van een mondkapje mag je ook een volledig faceshield dragen als dat ten goede komt aan een gezonde en veilige werkomgeving. [Ondernemer] kiest ervoor werknemers een faceshield te laten dragen, omdat het fysiek zwaar is om een hele dag een mondkapje op te hebben. We houden dan wel, net als anders, anderhalve meter afstand voor uw en onze veiligheid. Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/werk

 UPDATE 27 OKTOBER 

Rutte en De Jonge hebben een extra oproep gedaan om de bestaande maatregelen na te leven. Eerder vanmiddag hebben Hoekstra, Koolmees en Wiebes steunmaatregelen aangekondigd en zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de retail. Naar aanleiding van dit overleg over veiligheid in de winkels, zijn een aantal aanscherpingen met betrekking tot de richtlijnen omtrent het coronavirus. Veiligheid en spreiding van mensen blijven topprioriteit.

Er is vanuit de overheid een duidelijk scenario gekozen, ‘het virus maximaal controleren’. Voor ons betekent dit: we blijven open en hanteren zorgvuldig de veiligheidsprotocollen. Vanaf 23 maart jl. met verhoogde veiligheidsmaatregelen.


 UPDATE 30 SEPTEMBER 

Maandag 28 september gaf het kabinet een advies over mondkapjes in de drie grote steden. Hierover ontstond al heel snel verwarring over hoe te handelen als ondernemer. Daarom hebben we direct om duidelijkheid gevraagd van de overheid.

In diezelfde week heeft premier Rutte aangekondigd dat hij een dringend advies doet om in het gehele land mondkapjes te dragen in publieke binnenruimten. Dit advies gaat per direct in en geldt ook voor winkels. Het gaat om niet-medische mondkapjes. Rutte deed dit advies op verzoek van de Tweede Kamer die één landelijke aanpak wil. Aanstaande vrijdag zullen de details van dit advies bekend worden gemaakt.

Van een plicht tot het dragen van mondkapjes is nog geen sprake, het blijft voor nu bij een dringend advies.

Wij volgen dit advies van de premier, net als dat wij de eerdere adviezen hebben gesteund om het coronavirus in te dammen. Wel kunnen wij ons voorstellen dat individuele ondernemers een eigen afweging maken afhankelijk van hun situatie. We benadrukken dat het belangrijk is dat iedereen de nadere informatie naleeft die de overheid aanstaande vrijdag bekend maakt. Vergeet ook niet de eerdere veiligheidsmaatregelen goed te blijven naleven.

Wij blijven lobbyen voor jullie in deze actuele situatie. Het is nog niet bekend hoe goed het advies door klanten zal worden nageleefd of wat het mogelijk betekent voor de omzet. Heb je suggesties of adviezen, deel die dan met ons.

Wil je niet-medische mondkapjes bestellen? Dat kan hier.

  UPDATE 29 SEPTEMBER 

Aanpassing coronamaatregelen retail per 29 september 2020

Vanaf 29 september 2020 zijn de richtlijnen met betrekking tot Corona aangescherpt voor een periode van in ieder geval drie weken. Zo ook voor winkels. Het bieden van een veilige winkelomgeving en een goede hygiëne blijven prioriteit. Als ondernemers individueel, maar ook als totale retailbranche zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid hierin voor zowel klanten als ook voor onze medewerkers. We vertrouwen erop dat iedereen hierin het maximale voor zijn of haar tuincentrum probeert te realiseren. We willen immers graag dat Corona ‘onder controle’ blijft en dat we de winkels open kunnen blijven houden.

Onderzoek onder consumenten wijst uit dat goede communicatie op de winkelvloer daarbij van groot belang is. Wees open en duidelijk, liever een keer te vaak dan te weinig. Laat zien wat jij doet om veilig winkelen te borgen en welke hygiënemaatregelen daarvoor jullie in jullie tuincentrum inzetten. Vandaar dat we naast de 1,5 meter basisregel een aantal suggesties en adviezen geven over hoe je in je winkel de 1,5 meter beter kunt realiseren. Dit zijn ‘slechts’ een aantal suggesties. Uiteraard kunnen ‘eigen’ maatregelen nog verder bijdragen.

Voor horecagelegenheden gelden extra/andere veiligheidsmaatregelen. Daar hebben we dan ook een aparte checklist voor.

  WELKOM IN ONS TUINCENTRUM 

Onze poster hebben we aangepast in verband met het deurbeleid wat retailers moeten gaan voeren. Download hier gratis de toegangsposter:


Horeca (gesloten vanaf 14 oktober 22:00 uur voor tenminste 4 weken)
De horeca werkt voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten vanaf 10 augustus op vrijwillige basis naam- en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid. Let er op dat deze gegevens uitsluitend gebruikt mogen worden door de GGD voor het bron- en contactonderzoek en dat de maximale bewaartermijn 2 weken is.

Daarnaast kunnen de veiligheidsregio’s recreatieve instellingen (zoals horeca, pretparken, enz.) sluiten voor maximaal 14 dagen bij constatering van een bronbesmetting door de GGD. Het gaat hierbij om meerdere besmettingen die te koppelen zijn aan de locatie. Winkels zijn niet letterlijk genoemd in de persconferentie of stukken, maar we houden er rekening mee dat het ook voor winkels kan gelden.

Hygiënemaatregelen
In de winkels en distributiecentra is het nu extra belangrijk alle richtlijnen en voorschriften over hygiëne in acht te nemen. Eventueel kan worden geadviseerd om bij het schoonmaken extra aandacht te besteden aan oppervlakken en voorwerpen die door veel verschillende mensen worden aangeraakt.

Denk hierbij aan: pinapparaten, betaalpalen (zelfscan), toonbanken, kassa’s, handgrepen van winkelkarretjes en winkelmanden, flessenautomaat (knoppen), weegschalen, deurklinken, tafels en stoelen, koffiekopjes, borden, bestek, kranen, zeepdispensers, telefoons, toetsenborden.  

Inmiddels is ontdekt dat het virus zeker tot drie dagen besmettelijk blijft op plastic oppervlakken. Neem daarom de hygiënemaatregelen in acht! Handzeep, alcohol, schoonmaakmiddelen (geen glasreiniger) zijn bedoeld om te desinfecteren.

Pinnen? Ja graag!
De kans dat mensen besmet raken via geld is erg klein. Hoewel klanten niet verplicht zijn (of worden) om te pinnen, verzoek ze waar nodig om met hun pinpas te betalen. Bij contant betalen komen klant en kassamedewerkers vaak met elkaar in aanraking en dat is vanwege het coronavirus ongewenst. Bij contante betalingen geld uitwisselen zonder dat er handcontact wordt gemaakt. Zo lopen (kassa)medewerkers minder risico om besmet te maken met het virus.

Delen
zaterdag, 18 december 2021
Delen

Tag

Nieuws

Ondernemersservice

Ondernemersservice

info@tuinbranche.nl 088 973 06 08