Loontabel per 1 juli 2024

Per 1 juli 2024 stijgt het wettelijk minimumloon met 3,1%.

In de cao is afgesproken dat de schaallonen en de lonen van de medewerkers binnen de schalen met datzelfde percentage worden verhoogd. In de cao is het volgende opgenomen over de loonsverhoging per 1 juli 2024:

  • Op 1 juli 2024 worden de schaallonen en de lonen van de medewerkers die niet meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, verhoogd met het indexatiepercentage waarmee het Wettelijk Minimumloon wordt verhoogd.
  • De lonen van de medewerkers die op dat moment meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, maar minder dan het nieuwe, worden verhoogd met dat indexatiepercentage, tenzij het nieuwe maximum van de schaal wordt overschreden. In dat geval wordt het nieuwe maximum van de schaal het nieuwe loon.
  • Loonsverhogingen gegeven vooruitlopend op cao-loonsverhogingen in 2024 en 2025 mogen worden verrekend met de daaropvolgende cao-loonsverhoging. Dit geldt ook voor gegeven loonsverhogingen die hoger zijn dan de cao-verhogingen.

Download de nieuwe loontabel

Uitleg over de loontabel en het loongebouw

Ondersteuning nodig?

Een nieuwe afdeling opzetten binnen jouw onderneming, het starten van een onderneming en het aannemen van personeel of nieuwe functies? Het is belangrijk om te kijken naar de functie-indeling van jouw medewerkers in de cao. Onze adviseurs kennen de cao en de werking van de loontabellen van binnen en buiten en helpen je hier graag mee op weg door middel van cao-support.

Delen
vrijdag, 26 april 2024
Delen
Ondernemersservice

Ondernemersservice

info@tuinbranche.nl 088 973 06 08