Loontabel per 1 januari 2023

Op 1 januari 2023 worden de schaallonen en de lonen van de medewerkers die niet meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, verhoogd met 7,46%.

Per 1 januari 2023 is een nieuwe cao Retail non-food overeengekomen. In de cao is het volgende afgesproken voor wat betreft de loonsverhoging per 1 januari 2023:

  • Op 1 januari 2023 worden de schaallonen en de lonen van de medewerkers die niet meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, verhoogd met 7,46%.
  • Op 1 januari 2023 worden de lonen van de medewerkers die meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, maar minder dan het nieuwe, verhoogd tot het nieuwe maximum van hun schaal.
  • Na 1 juli 2022 vooruitlopend op een cao-verhoging gegeven loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen, bonussen en provisie uitgezonderd, mogen met de loonsverhoging van 1 januari 2023 verrekend worden.

Daarnaast is er nog een eenmalige uitkering van toepassing per 1 juni 2023 voor medewerkers die bovenschalig zijn:

  • Medewerkers die per 1 januari 2023 geen cao-loonsverhoging ontvangen, meer verdienen dan het nieuwe maximum van hun schaal, maar niet meer dan € 4400, ontvangen per 1 juni 2023 een eenmalige uitkering van 2,5% over het loon van juni 2022 t/m mei 2023.
  • Het totale loon is het loon waarover vakantietoeslag wordt berekend. Voor degenen die geen vast aantal uren werken en die na 1 juli 2022 in dienst kwamen, is het gemiddelde loon over de maanden waarin ze in dienst waren t/m december 2022 de basis voor de berekening.
  • Van 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023 gegeven loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen, bonussen en provisie uitgezonderd, mogen met de eenmalige uitkering worden verrekend.

Download de nieuwe loontabel

Uitleg over de loontabel en het loongebouw

Ondersteuning nodig?

Een nieuwe afdeling opzetten binnen jouw onderneming, het starten van een onderneming en het aannemen van personeel of nieuwe functies? Het is belangrijk om te kijken naar de functie-indeling van jouw medewerkers in de cao. Onze adviseurs kennen de cao en de werking van de loontabellen van binnen en buiten en helpen je hier graag mee op weg door middel van cao-support.

Delen
donderdag, 5 januari 2023
Delen
Ondernemersservice

Ondernemersservice

info@tuinbranche.nl 088 973 06 08