Wat moet je weten over cookies?

De kans is reëel dat de Autoriteit Persoonsgegevens op korte termijn gaat controleren op het gebruik van cookies.

Eerder gaf de Autoriteit Persoonsgegevens de nodige aanwijzingen op haar website over het gebruik van cookies. Hierbij geven we je graag meer informatie over cookies en het gebruik daarvan voor jouw website.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die via een website op de apparatuur van de bezoeker worden geplaatst, dit kan een computer zijn maar ook een telefoon of tablet. Met cookies wordt informatie verzameld of opgeslagen over het bezoek aan de website of de bezoeker (of het apparaat van de bezoeker). Hieronder vallen overigens ook: Javascripts, Flash cookies, HTML5-local storage, web beacons etc.

Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in drie verschillende typen cookies:

Functionele cookies
Deze cookies zorgen bijvoorbeeld voor de werking van taalkeuzes, het onthouden van de winkelwagen als een klant verder kijkt in de webwinkel. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om er voor te zorgen dat de website goed werkt.

Analytische cookies
Deze cookies hebben tot doel informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van jouw website. Dit ter verbetering van de kwaliteit of effectiviteit van de website.

Voor deze eerste twee soorten cookies is in beginsel geen toestemming vereist. Bijkomende verplichting bij de analytische cookies is echter wel dat deze cookies geen of slechts geringe inbreuk maken op de privacy van de gebruiker. Op haar website geeft de Autoriteit Persoonsgegevens verder uitleg over hoe je dit in kan stellen.

Tracking cookies
Tracking cookies maken het mogelijk om uit informatie over bezochte websites persoonlijke interesses af te leiden. Daarmee kunnen organisaties bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt. de cookies houden daarbij vaak mogelijk dat er bij wordt bijgehouden welke advertenties iemand al heeft gezien, hoe vaak en of er op wordt geklikt er of er na het klikken een bestelling wordt geplaatst.

Toestemming

Voor het plaatsen van tracking cookies is toestemming vereist en de gebruiker van de website moet geïnformeerd zijn over de cookies. Er moet vooraf worden geïnformeerd over:

  • welke cookies gebruikt worden;
  • welke persoonsgegevens van de bezoeker worden verwerkt;
  • wat daarmee gebeurt;
  • hoe lang die cookies worden bewaard of op het apparaat van de bezoeker blijven staan.

De informatie moet beschikbaar worden voor er toestemming wordt gegeven. Veelal maken bedrijven gebruik van een informatiebalk waarin kort informatie wordt gegeven over de soorten cookies die ze gebruiken. In de balk is dan een link beschikbaar naar meer specifieke informatie, een knop om instellingen aan te passen en een knop om akkoord te geven op gebruik van de cookies.

Toestemming kan niet worden verkregen door te melden dat er toestemming wordt gegeven als iemand verder klikt op de website. De ACM zegt daarover het volgende:
"Wat telt niet als toestemming? Bijvoorbeeld een vaag zinnetje in uw algemene voorwaarden of privacy statement, zoals: ‘als u onze website bezoekt, geeft u automatisch toestemming voor de plaatsing van cookies’."

Cookiewalls

De Autoriteit persoonsgegevens is duidelijk over het gebruik van cookiewalls: die mogen niet worden gebruikt omdat het niet kan leiden tot een geldige toestemming voor het plaatsen van tracking cookies. Het niet geven van toestemming mag namelijk niet nadelig uitpakken (weigeren toegang website) voor de bezoeker.

Delen
woensdag, 19 augustus 2020
Delen