Update cao en loontabellen per 1 januari 2023

Op 10 november vond de eerste onderhandelingsronde voor een nieuwe cao per 1 januari 2023 plaats. Het belangrijkste onderwerp dat op tafel ligt is de loonsverhoging. Ook voor wat betreft de loonsverhoging van medewerkers die nu al meer verdienen dan het maximum van de schaal. Over de loonsverhoging is nog geen akkoord bereikt.

Omdat er vooruitlopend op de verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) al een extra verhoging van 2,5% is gegeven per 1-7-2022, blijft er nu nog een verhoging van 7,46% over om op gelijk niveau te komen met de verhoging van het WML van 10,15% per 1 januari 2023. De verhoging van het WML heeft sowieso grote invloed op de lonen in het loongebouw van de cao Retail non-food, omdat de lagere schalen door het nieuwe WML worden ingehaald.

Zodra er meer bekend is over de uitkomsten van de onderhandelingen, worden de nieuwe loontabellen gepubliceerd.

Wettelijk minimumloon per 1-1-2023

Per 1 januari 2023 zijn de volgende bedragen vastgesteld als het nieuwe WML:

Leeftijd

Wettelijk minimumloon per maand

Uurloon bij 38 uur

Uurloon bij 37 uur

21 jaar

 € 1.934,40

 €    11,75

 €    12,07

20 jaar

 € 1.547,50

 €      9,40

 €      9,65

19 jaar

 € 1.160,65

 €      7,05

 €      7,24

18 jaar

 €     967,20

 €      5,88

 €      6,03

17 jaar

 €     764,10

 €      4,65

 €      4,77

16 jaar

 €     667,35

 €      4,06

 €      4,16

15 jaar

 €     580,30

 €      3,53

 €      3,62


Deze bedragen worden elk half jaar geïndexeerd. Per 1 januari 2023 is er niet alleen sprake van een indexatie, maar wordt er ook een bijzondere verhoging van 8,05% doorgevoerd. Daarmee stijgt het WML met 10,15% ten opzichte van 1 juli 2022.

Delen
donderdag, 17 november 2022
Delen
Ondernemersservice

Ondernemersservice

info@tuinbranche.nl 088 973 06 08