Nieuwe verplichtingen rondom meststoffen en schoonmaakmiddelen

Vanaf februari 2021 is de Verordening (EU)2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven van toepassing geworden. Deze verordening beperkt de beschikbaarheid van producten die gebruikt kunnen worden om zelf explosieven te maken.

Een aantal (huishoudelijke) producten met chemicaliën kan namelijk misbruikt worden om explosieven mee te maken.

Het gaat onder andere om bepaalde vormen van

 • Kunstmest;
 • Oplosmiddelen;
 • Ontsmettingsmiddelen;
 • Schoonmaakmiddelen.

Leveranciers hebben de verplichting om hun afnemers te informeren over de producten die ze leveren waarvoor deze verordening gevolgen heeft.

Retailers hebben de verplichting om verdachte transacties te melden voor producten die onder de grenswaarde voor particulieren vallen. Producten die boven de grenswaarde voor particulieren vallen mogen niet vrij verkocht worden.

Leveranciers en retailers moeten dienen transacties (zowel pogingen als uitgevoerde transacties) en diefstallen van deze producten te melden bij het 'Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën' (tel. 088-1540000). Er wordt verwacht dat deze transacties ten alle tijden binnen 24 uur na constatering worden gemeld.

Wat is een verdachte transactie?

Onder “verdachte transactie” wordt verstaan elke transactie

 • Waarbij wordt afgeweken van de normale verwachtingen of interacties.
 • Waarvan redelijke vermoedens bestaan dat de betrokken stof of het betrokken mengsel bedoeld is voor de illegale vervaardiging van explosieven
 • Diefstal van een grote hoeveelheid van dergelijke producten

Mogelijke indicatoren van verdacht gedrag is als een klant:

 • nerveus lijkt te zijn of vragen vermijdt, of niet behoort tot het gebruikelijk type klant;
 • een ongewone hoeveelheid van een product, ongebruikelijke combinaties of ongebruikelijke concentraties van producten probeert te kopen;
 • niet vertrouwd is met het normale gebruik van het product of de producten, of met de instructies voor de omgang ermee;
 • niet bereid is om aan te geven waarvoor hij het product of de producten wil gebruiken;
 • alternatieve producten, of producten met een lagere (maar voor het beoogde gebruik voldoende) concentratie weigert;
 • nadrukkelijk verzoekt om op een ongebruikelijke wijze te betalen, bijvoorbeeld met grote hoeveelheden contant geld;
 • geen bewijsstukken betreffende zijn identiteit, zijn verblijfplaats of, indien van toepassing, zijn status van professionele gebruiker of marktdeelnemer wil overleggen;
 • om verpakkings- of leveringsmethoden verzoekt die afwijken van wat gebruikelijk is of aanbevolen of verwacht wordt.

Een product is met name aantrekkelijk als precursor voor explosieven als het voldoet aan een van de volgende eisen:

 • de precursor is verkrijgbaar in zuivere vorm of in een eenvoudig mengsel, ongeacht de concentratie, of
 • de precursor is verkrijgbaar in een complex mengsel, maar in een relatief hoge concentratie.

Stikstofhoudende meststoffen waarvan de concentratie stikstof (N) in verhouding tot ammoniumnitraat of nitraatzouten minder dan 3 gewichtspercenten N bedraagt, geven over het algemeen geen aanleiding tot bezorgdheid.

Op de website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid staat een overzicht van de stoffen waar je alert op moet zijn en lees je meer informatie. 

 

Delen
maandag, 8 februari 2021
Delen