Cao: wat moet ik doen per 1 januari 2020?

Per 1 januari 2019 worden er vanuit de cao een aantal wijzigingen doorgevoerd voor de medewerkers in de tuinbranche. Wij zetten alles even voor je op een rij.

Loonsverhoging

Per 1 januari 2019 worden de lonen in de schalen met 1,34% verhoogd. Dit is het percentage waarmee het Wettelijk Minimumloon per die datum stijgt. Begin december staan de nieuwe loontabellen op de site van Tuinbranche Nederland.

Extra vakantie-uren

Vanaf 1 januari 2019 hebben medewerkers die 50 worden of hun 25-jarig dienstverband bereiken geen recht meer op een extra vakantiedag. Medewerkers die vanwege hun leeftijd of vanwege de lengte van hun dienstverband op 1 januari 2019 al extra vakantiedagen hebben, behouden deze dagen, maar ze worden vanaf 1 januari 2019 niet meer toegekend. Indien medewerkers die deze extra vakantiedagen hebben, gebruik maken van het recht op aanpassing arbeidsduur uit artikel 15 van de cao, vervallen de extra vakantiedagen.

Recht op roostervrije dagen per maand

Als een medewerker op zowel zaterdag als zondag werkt, dan heeft hij vanaf 1 januari 2019 het recht op één roostervrije zaterdag of zondag per maand. Ook hebben alle medewerkers vanaf die datum de mogelijkheid om één maal per maand twee aaneengesloten dagen niet te werken.

Toeslag e-commerce

Per 1 januari 2019 geldt de toeslag van 22.00 tot 24.00 uur gedurende de looptijd van deze cao niet voor medewerkers die werkzaam zijn bij e-commercebedrijven en bij bedrijven waar e-commerce-activiteiten worden verricht. Onder e-commerce-activiteiten wordt verstaan: activiteiten die samenhangen met of voortvloeien uit bestellingen die via het internet (kunnen) worden gedaan.

Maaltijdvergoeding

Indien de werkgever geen maaltijd verstrekt, heeft de medewerker per 1 januari 2019 recht op een vergoeding van tenminste € 4,30. Overlegt de medewerker een kassabon van een genoten maaltijd op die dag met een hoger bedrag, dan ontvangt hij het bonbedrag terug tot een maximum van € 8,80.

Delen
maandag, 4 november 2019
Delen