Cao Retail non-food

De cao Retail non-food geldt vanaf 1 juli 2018 en loopt tot en met 31 december 2020.

Na de loonsverhoging van 1,03% per afgelopen 1 juli volgen nog vier verhogingsmomenten voor medewerkers die in het loongebouw vallen. Die vallen telkens samen met het moment dat het wettelijke minimumloon stijgt en zijn zo indirect gekoppeld aan de gemiddelde loonstijging in ons land. Dat gebeurt telkens op 1 januari en op 1 juli van het kalenderjaar.

De cao Retail Non-food is op 15 maart 2019 algemeen verbindend verklaard. De cao geldt voor bedrijven in de detailhandel van mode, sport, schoenen, verf & woninginrichting, tuincentra en woonwinkels. Het maakt daarbij niet uit of de verkoop van deze artikelen online of offline gebeurt. Verdere uitleg over welke bedrijven onder de cao vallen is opgenomen in artikel 1 van de cao.

Opleidingspotje

Naast de loonstijging bevat de cao Retail non-food vernieuwing in de vorm van een individueel opleidingspotje per 1 januari 2020. Hierin storten werkgevers €150 per jaar voor elke werknemer die aan de gestelde voorwaarden voldoet. Die gaan met name over de grootte van het dienstverband (tenminste 16 uur per week) en de periode in dienst (tenminste een jaar op peildatum). Belangrijke voorwaarde is wel dat dit opleidingspotje zo wordt ingericht dat het werkbaar en administratief uitvoerbaar is.

Vernieuwend

Een ander vernieuwend aspect betreft de duurzame inzetbaarheid: medewerkers die 10 jaar voor de AOW-datum zitten en een dienstverband hebben van tenminste 80% kunnen opteren voor de zogenaamde 80-85-100 regeling: ze gaan dan 80% van hun contracturen werken tegen 85% salaris en 100% pensioenopbouw (van het oorspronkelijke contract).

Definitieve cao-tekst downloaden

Voor werkgeversvragen over de cao kan je terecht bij de Ondernemersservice. Zij zijn te bereiken via 088 - 973 06 08 of info@tuinbranche.nl.

Delen
maandag, 3 augustus 2020
Delen