Ambitie 5.0 Gewasbescherming in de sierteelt

​​​​​​​De vijfde ‘Ambitie gewasbescherming in de sierteelt’ is getekend. Met het ondertekenen van deze ambitie geven retailers aan dat zij verdere stappen zetten richting weer een groener en duurzamer aanbod van planten in tuincentra. Retailorganisaties BTC, GRS Retail, Hornbach, Intratuin, Praxis, Ranzijn en Welkoop en handelspartijen Arie Bouman, Green4Retail en Plantion  staan samen met initiatiefnemers CLM, Natuur & Milieu en Tuinbranche Nederland  vierkant achter deze ambitie.

Klimaatverandering en verlies van biodiversiteit zijn een feit. Via vergroening van de tuin kan worden bijgedragen aan het verminderen van hittestress, wateroverlast  alsook aan het herstel van biodiversiteit. Daarom is de kwaliteit van het plantmateriaal cruciaal. Het is van groot belang om kritisch te kijken naar het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen bij het kweken van planten.

Begin 2016 hebben de gezamenlijke tuinretailers, een aantal handelspartijen en ketenpartijen samen met CLM, Natuur & Milieu en Tuinbranche Nederland de eerste Ambitie gewasbescherming in de sierteelt ondertekend. Met deze ambitie wilde de tuinbranche haar verantwoordelijkheid nemen en stelselmatig en regelmatig op het thema gewasbescherming in de sierteelt verduurzamen.

Deze inzichten is in vier eerdere visies verwerkt en dit jaar is dus de vijfde versie ondertekend. De ambitie loopt van 2024 t/m 2026. De nieuwe ambitie bevat stappen om, bovenwettelijk, het gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen, samen te werken om tot een robuuster productaanbod te komen en kennis te delen. Ook de communicatie richting consument wordt hierin meegenomen. Een samenvatting is hier te vinden.

Residumetingen

Onderdeel van de Ambitie 5.0 is het laten uitvoeren en analyseren van residumetingen, om te testen of middelen daadwerkelijk niet meer gebruikt worden en de gewenste stappen gezet worden. Het rapport over de residumetingen 2023, dat wordt opgesteld door CLM en Natuur & Milieu, is recent gepubliceerd.

Het rapport laat zien dat via de voorgaande ambitie stappen zijn gezet in de goede richting. Er is echter ook nog werk te doen. Met de vernieuwde ambitie wil de tuinbranche de noodzakelijk vervolgstappen zetten.

Delen
donderdag, 1 februari 2024
Delen