Alles over de feestdagen in 2020

Wat moet je weten over de feestdagen dit jaar?

 • Welke feestdagen zijn er in 2020?
 • Moet ik op feestdagen de winkel openen?  
 • Kan ik mijn medewerkers verplichten te komen werken op feestdagen?
 • Mijn winkel is gesloten, hoe zit het met doorbetalen van het loon?
 • De winkel is geopend: welk loon betaal ik?
 • Toeslagen voor het werken op feestdagen
 • Open tijdens Kerst: Kan een werknemer verplicht komen werken?
 • Gesloten tijdens Kerst: Worden medewerkers doorbetaald?
 • Open op Nieuwjaarsdag: Moet ik dan een toeslag betalen?
 • Gesloten op Nieuwjaarsdag: Krijgen werknemers doorbetaald?

Welke feestdagen zijn er in 2020?

1 januari

woensdag

Nieuwjaarsdag 

12 april

zondag

1e Paasdag

13 april

maandag

2e Paasdag

27 april 

maandag

Koningsdag

5 mei 

dinsdag

Bevrijdingsdag

21 mei 

donderdag

Hemelvaartsdag 

31 mei

zondag

1e Pinksterdag

1 juni

maandag

2e Pinksterdag 

25 december

vrijdag

1e Kerstdag 

26 december

zaterdag

2e Kerstdag 

Moet ik op feestdagen de winkel openen?

Je bent niet verplicht om open te zijn op een feestdag. Ons advies is om na te gaan bij collega-ondernemers en de gemeente of de winkels op de betreffende feestdag geopend zullen zijn. Indien je de winkel sluit, moet je het personeel dat normaal op deze dag zou werken het normale loon uitbetalen.

Mijn winkel is gesloten op de feestdag, hoe zit het met doorbetalen van het loon?

De medewerker heeft op een feestdag recht op doorbetaling van het loon als hij normaal gesproken op die dag arbeid verricht. Je dient dus in eerste instantie te bekijken of je de medewerker zou hebben ingeroosterd op deze dag, ook indien dit geen feestdag was geweest. Mocht je het lastig vinden te bepalen of een werknemer nu wel of geen recht op loondoorbetaling heeft omdat hij/zij erg onregelmatige werktijden heeft, kun je ook de 8 uit 13 regeling toepassen zoals hieronder beschreven.

Ondanks dat het criterium 8 uit 13 geen juridische grondslag heeft (deze verplichting is enkel iets opgenomen in de cao Retail non-food) is het goed verdedigbaar dit te hanteren. Indien de medewerker van de afgelopen 13 weken in tenminste 8 weken op de bewuste dag arbeid heeft verricht, komt hij/zij in aanmerking voor loondoorbetaling. Bij de bepaling hiervan tellen ziekte- en vakantiedagen mee als gewerkte dagen. Is aan het criterium 8 uit 13 voldaan, dan wordt het loon doorbetaald op basis van het gemiddeld op die dagen gewerkte aantal uren.

Kan ik mijn medewerkers verplichten te komen werken op feestdagen?

Werken op feestdagen gebeurt in beginsel vrijwillig. Lukt het de werkgever niet om op feestdagen die op een zondag vallen met vrijwilligers de bezetting rond te krijgen, dan kan hij een medewerker tot werk verplichten, tenzij deze aantoonbare gewetensbezwaren heeft.

De winkel is geopend: welk loon betaal ik?

Dan zijn er vier mogelijkheden:

 1. Een werknemer werkt normaal gesproken ook op de dag dat de feestdag valt. De werknemer die gewoonlijk op de dag dat de feestdag valt werkt en nu niet komt werken krijgt zijn normale loon uitbetaald. Hij heeft namelijk recht op een doorbetaalde vrije dag. Dit komt niet ten laste van zijn verlof saldo ondanks dat de winkel geopend is.
 2. Een werknemer die wel komt werken en de feestdag valt op een dag dat hij normaal gesproken ook zou werken dan krijgt hij de uren doorbetaald die hij normaal gesproken zou werken en de daadwerkelijk gewerkte uren op de feestdag. Dit laatste is de toeslag zoals genoemd onder het kopje “toeslagen voor het werken op feestdagen”.
 3. Komt de werknemer die gewoonlijk niet op de dag dat de feestdag valt nu wel werken, dan krijgt deze medewerker zijn loon voor de daadwerkelijk gewerkte uren + de toeslag zoals beschreven onder het kopje “toeslagen voor het werken op feestdagen”.
 4. Een werknemer werkt normaal gesproken niet op de dag dat de feestdag valt. De werknemer die gewoonlijk niet op de dag dat de feestdag valt werkt en nu ook niet komt werken krijgt uiteraard ook niet betaald voor deze dag.

Voorbeeld

Antwoord

Werknemer werkt normaal gesproken 8 uur op de dag dat de feestdag valt. De winkel is deze dag ook 8 uur open en de werknemer komt 8 uur werken. Wat krijgt de werknemer dan uitgekeerd?

8 uur tegen zijn/haar gebruikelijke uurloon + toeslag van 100% (bij voorkeur gecompenseerd in tijd ) over 8 gewerkte uren. Dus in totaal 16 uur.

 

Voorbeeld

Antwoord

Werknemer werkt normaal gesproken 8 uur op de dag dat de feestdag valt. De winkel is deze dag 5 uur open en de werknemer komt ook 5 uur werken. Wat krijgt de werknemer uitgekeerd?

8 uur tegen zijn/haar gebruikelijke uurloon + een toeslag  van 100% (bij voorkeur gecompenseerd in tijd ) over 5 gewerkte uren. Dus in totaal 13 uur.

 

Voorbeeld

Antwoord

Werknemer werkt normaal gesproken 8 uur op de dag dat de feestdag valt. De winkel is deze dag 10 uur open en de werknemer komt ook 10 uur werken. Wat krijgt de werknemer uitgekeerd?

8 + 2  uur tegen zijn/haar gebruikelijke uurloon + een toeslag  van 100% (bij voorkeur gecompenseerd in tijd ) over 10 gewerkte uren. Dus in totaal 20 uur.

Voorbeeld

Antwoord

Werknemer werkt normaal gesproken niet op de dag dat de feestdag valt. De werknemer komt omdat de winkel open is nu 5 uur werken. Wat krijgt deze werknemer uitgekeerd?

5 x uurloon over de gewerkte uren (in geld) + toeslag van 100% (bij voorkeur gecompenseerd in tijd) over 5 gewerkte uren. Dus in totaal 10 uur.

 

Toeslagen voor het werken op feestdagen

De toeslagen voor het werken op bijzondere uren worden door de werkgever bij voorkeur uitgekeerd in vrije tijd. De toeslag in vrije tijd bestaat zoveel mogelijk uit hele of halve dagen. Voor de werknemers die de compensatie voor het werken op een feestdag altijd in geld uitgekeerd hebben gekregen, kan uitsluitend in overleg met de werknemer overgegaan worden tot een compensatie in vrije tijd. Toeslag (percentage): 100% over de gewerkte uren (bij voorkeur in vrije tijd uit te keren).

Open op Eerste en Tweede Kerstdag: kan een werknemer verplicht worden om te werken?

Werken op zon- en feestdagen gebeurt in beginsel vrijwillig. De werkgever kan de medewerker op zon- en feestdagen arbeid laten verrichten als de medewerker daarmee instemt (conform de Arbeidstijdenwet). Lukt het werkgever niet om op feestdagen met vrijwilligers de bezetting rond te krijgen, dan kan hij een werknemer tot werk verplichten, tenzij deze aantoonbare gewetensbezwaren heeft.

Het toeslagpercentage voor werken op feestdagen is 100%. De medewerker ontvangt de toeslag alleen als hij daadwerkelijk op deze uren heeft gewerkt.

Als de winkel Eerste of Tweede Kerstdag gesloten is, moeten werknemers die normaal gesproken op die dag werken dan voor die dag doorbetaald krijgen?

Ja, je bent niet verplicht om open te zijn op een feestdag. Als je de winkel sluit, moet je het personeel dat normaal op deze dag zou werken een doorbetaalde vrije dag geven.

Als de winkel op Nieuwjaarsdag open is, moet ik dan een toeslag betalen?

Ja. Aangezien 1 januari een officiële feestdag is, moet er een toeslag van 100% betaald worden op het loon voor degenen die werken. Over de uren die hij/zij daadwerkelijk werkt die dag, ontvangt deze een toeslag van 1 x 100%. Ook hier geldt dat werken op zon- en feestdagen in beginsel vrijwillig is.

Als de winkel op Nieuwjaarsdag gesloten is, moeten werknemers die normaal gesproken op die dag werken, voor Nieuwjaarsdag doorbetaald krijgen?

Ja. Voor die werknemers die normaal gesproken op die dag werken, telt Nieuwjaarsdag als werkdag mee.

Delen
maandag, 3 augustus 2020
Delen