Tuinbranche intensiveert inzet op lager middelengebruik

Tuincentra treden in 2023 nog actiever in contact met kwekers en teeltadviseurs over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de ambitie die de branche daarin heeft. Ook de andere aanbevelingen in het rapport zullen worden meegenomen in het vervolg van de ambitie. Zo reageert de branche op resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar de voortgang in de ambitie om gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verlagen. CLM voert dit onderzoek in samenwerking met Natuur & Milieu uit.

Dit jaar zijn er een aantal verbeteringen gesignaleerd ten opzichte van vorige jaren. Zo ligt het hoogst aantal gevonden residuen lager dan vorige jaren en is de traceerbaarheid (herkomst) van de planten sterk verbeterd. Een verslechtering die geconstateerd is, is dat het aantal overtredingen van de ambitie (bovenwettelijke eisen) iets is gestegen. Een oorzaak kan zijn dat het voor kwekers steeds moeilijker wordt om het middelgebruik te reduceren. Daarbij kunnen weersinvloeden voor schommelingen (en stagnatie) zorgen.

De tuinbranche gaat onverminderd verder op de ingeslagen weg met de ambitie, zo geeft Tuinbranche Nederland aan namens de retailers die de ambitie ondertekenden. Hierbij is het belangrijk dat retailers en handelspartijen de kwekers en ook teeltadviseurs nog beter bewust te maken van de gestelde ambities en het nastreven ervan. Naast de ambities deelt de tuinbranche jaarlijks met ketenpartijen de verbeterpunten die uit de residumeting naar voren komen. Kennisdeling is naar de overtuiging van Tuinbranche Nederland dé manier om knelpunten weg te halen en continu te blijven verbeteren.

Delen
vrijdag, 17 februari 2023
Delen