Statement n.a.v. publicatie PAN-Nederland

De ambitie ‘Gewasbescherming in de sierteelt’ met bijbehorende acties en onafhankelijk onderzoek levert wel degelijk resultaat op. Dat stelt Tuinbranche Nederland in reactie op de publicatie van PAN-Nederland. De tuinbranche herkent zich niet in het beeld dat PAN-Nederland schetst.

Sinds 2016 werkt de tuinbranche aan de duurzaamheidsambitie op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de sierteelt. Deze ambitie wordt tweejaarlijks aangescherpt. De aanpassing geschiedt vanuit de ontwikkelingen in de middelen, nieuwe onderzoeken en de eigen controles. Onderdeel van de ambitie is een jaarlijks residu-onderzoek op zo’n 100 planten. Hierbij worden metingen gedaan onder planten vanuit alle tuincentra die aangesloten zijn bij de Ambitie in de Sierteelt. Om de onafhankelijkheid te borgen, voert Natuur & Milieu het onderzoek voor de sector uit. Natuur & Milieu doet dat volgens dezelfde onderzoeksmethode als waarmee Greenpeace dit deed in 2014 en 2015. Dat geeft de mogelijkheid om deze residu metingen over de jaren heen te vergelijken.

Vooruitgang

De voortgang én vooruitgang zijn terug te lezen in de meest recente publicatie van februari van dit jaar: Minder bestrijdingsmiddelen op tuinplanten dankzij ambitie sierteelt | Natuur & Milieu. We zien daarbij de afgelopen jaren een duidelijke afname van het aantal middelen dat gebruikt wordt. Het aantal bestrijdingsmiddelen dat wordt gevonden per plant, daalde in de afgelopen drie jaar met 33%. Bij de planten waar bestrijdingsmiddelen werden gevonden, worden lagere residuniveaus aangetroffen. Positief resultaat uit de meting van 2020 was ook dat de middelen die specifiek in de Ambitie zijn benoemd verder zijn gedaald.

Onjuiste kwalificatie middel in onderzoek PAN-Nederland

In het onderzoek van PAN-Nederland is Carbendazim aangetroffen. PAN-Nederland kwalificeert dit ten onrechte  als een illegaal middel. Carbendazim is aangetroffen bij een Freezia bloembollenmix. Carbendazim is een afbraakproduct van thiofanaat-methyl. Die stof is tot eind 2021 toegelaten om in bollen te gebruiken.  

Onderzoeksresultaten PAN-Nederland meegenomen

Tuinbranche Nederland zal bij PAN-Nederland de resultaten van hun onderzoek per retailer opvragen. Zo kunnen retailers de resultaten gebruiken om in gesprek te gaan met hun leveranciers. Het residu-onderzoek voor de Ambitie in de Sierteelt vindt momenteel plaats. De leerpunten uit het onderzoek van PAN-Nederland zullen worden meegenomen in het volgende residu-onderzoek.

Voor vragen en/of verdere toelichting, kun je contact opnemen met Frank van der Heide via frank.vanderheide@tuinbranche.nl of 06 4019 9548.

Delen
maandag, 21 juni 2021
Delen

Tag

Nieuws