Sanctiekader Illegale middelen

In de Ambitie 4.0 hebben wij een aantal bovenwettelijke eisen gesteld. Maar de basis is dat alle planten natuurlijk voldoen aan het wettelijk kader.

Helaas treffen wij ook planten aan waarbij middelen worden gebruikt die wettelijk niet toegestaan zijn. In de meeste gevallen gaat het dan om middelen die recent zijn uitgefaseerd, maar die nog worden gebruikt door kwekers. Kwekers moeten daar alert op zijn.

Om ook de wettelijke ondergrens te bewaken, hebben wij een gezamenlijk sanctiekader gemaakt. Dit treed in werking als een illegaal middel wordt aangetroffen. Het sanctiekader is bedoeld om eenduidig te handelen als een overtreding wordt vastgesteld en om ervoor te zorgen dat een overtreding zich in de toekomst niet meer voordoet.

Sanctiekader     Stappenplan Sanctiekader

Q&A voor kwekers

Delen
dinsdag, 6 september 2022
Delen