Residumeting 2022 - tuinbranche blijft stappen zetten in het verminderen van middelengebruik

De leden van Tuinbranche Nederland en Tuinbranche Nederland zelf werken al sinds 2016 actief aan het verduurzamen en ontwikkelen van de sector op het gebied van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dit is verwoord in de Ambitie Gewasbescherming in de Sierteelt en dit doen zij in samenwerking met externe partijen CLM en Milieu & Centraal.

In de meest recente ambitie, Ambitie 4.0, speelt de residumeting een belangrijke rol. Dit is een jaarlijkse residumeting die door CLM en Natuur & Milieu uitgevoerd wordt. Hierin wordt steekproefsgewijs gemonitord of met de afspraken die zijn gemaakt er ook een aantoonbare verlaging is van het gebruik van chemische beschermingsmiddelen waar al voldoende alternatieven voor bestaan.

De residumeting van 2022 laat mooie resultaten voor de sector zien. Zo is er een daling in het maximaal aantal gebruikte residuen te zien en is er een sterke verbetering in de traceerbaarheid van planten. Ondanks de vondst van illegale stoffen, is dit ook gedaald in vergelijking met voorgaande jaren. Helaas is het gebruik van GR9 stoffen toegenomen. Met name de stof Acetamiprid, de werkzame stof in het gewasbeschermingsmiddel Gazelle. In de Ambitie 4.0 is afgesproken dat Acetamipirid op een aantal specifieke planten gebruikt mag worden als gewasbeschermingsmiddel. Acetamiprid werd op 7 planten teruggevonden die niet onder deze uitzondering vallen.

Naar het rapport

Delen
vrijdag, 24 februari 2023
Delen