Per 1 juli geen glyfosaat meer in winkelschap

Per 1 juli 2022 liggen er geen glyfosaat-houdende producten meer in het winkelschap. Hiermee is de uitfasering van dit type onkruidbestrijdingsmiddelen voor de verkoop aan particulieren afgerond. Dit maakt deel uit van de ‘Ambitie Gewasbescherming Particulier Gebruik 2020 - 2024’, die de tuinbranche opstelde.

De ambitie focust op goede voorlichting over bestrijdingsmiddelen aan consumenten. Gebruik van huis- tuin- en keukenmiddelen tegen onkruid of groene aanslag wordt actief ontmoedigd. Middelen met een laag milieurisico krijgen voorrang in het schap. En verkoop van glyfosaat-houdende producten zou worden teruggebracht naar nul, zo maakte Tuinbranche Nederland medio oktober 2020 bekend over de afspraken met Natuur & Milieu.

Uitfasering

Het ontmoedigen van particulier gebruik van glyfosaat-houdende middelen maakte deel uit van de Green Deal, die Tuinbranche Nederland in 2017 afsloot met de overheid. Over de periode 2014 tot 2019 daalde de verkoop al met 75%. Met voornoemde ambitie, waarmee de tuinbranche inspeelt op vragen en wensen van haar klanten, is de verdere uitfasering afgesproken. Producenten brachten natuurlijke alternatieven op de markt, zoals dat ook met andere gewasbeschermingsmiddelen steeds meer gebeurt. Eind vorig jaar was ruim 80% van het aanbod gewasbeschermingsmiddelen en biociden in het retailschap van natuurlijke oorsprong. Dit geldt ook voor de varianten van Round Up die nog wel worden verkocht. Deze varianten bevatten natuurlijke werkzame stoffen, die door het Ctgb zijn beoordeeld en toegelaten voor particulier gebruik.

Groen Brancheplan

Gewasbeschermingsmiddelen vormen één van de thema’s uit het Groen Brancheplan van de tuinbranche. Naast particulier gebruik is er aandacht voor gebruik bij tuincentra zelf en bij de producenten en leveranciers van bloemen en planten. Met het brancheplan werken tuincentra en hun leveranciers aan een groener Nederland. Andere thema’s zijn onder meer klimaatpleinen, duurzaam hout, energieverbruik en duurzaam verpakken.

Delen
woensdag, 15 juni 2022
Delen