Particulier gebruik van rodenticiden in 2023 verder teruggebracht

Halverwege december 2022 is het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) tot het besluit gekomen om het gebruik van rodenticiden alleen nog toe te staan voor professionals die daartoe gecertificeerd zijn. Wel blijven rodenticiden op basis van alfachloralose voor de bestrijding van muizen binnenshuis toegestaan voor particulier gebruik. Deze ontwikkelingen vallen binnen het nieuwe Integraal Plaagdier Management (IPM) systeem, dat sinds 1 januari 2023 van kracht is.

Het besluit komt tot stand doordat er volgens het Ctgb voldoende alternatieven beschikbaar zijn voor particulieren. Als particulieren er niet uitkomen, dan kunnen zij ook altijd nog gebruik maken van een professionele plaagdierbestrijder. De ambitie is dat hiermee nog meer nadruk komt te liggen op het toepassen van IPM en dat er alleen in het uiterste geval gebruik wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.

Voor middelen met een oud etiket, gelden de volgende regelingen:

  • verkoop mag nog plaatsvinden tot 29 juni 2023; en
  • gebruik volgens de voorschriften op het etiket mag nog plaatsvinden tot 26 december 2023.

Meer informatie

Delen
vrijdag, 2 juni 2023
Delen