Nieuwe wet- en regelgeving gebruik wegwerpplastic

Om het gebruik van verschillende kunststofproducten zoals wegwerpplastic (ook wel single-use plastic) tegen te gaan, heeft de Europese Unie in 2019 een richtlijn opgesteld die lidstaten verplicht om maatregelen te nemen (richtlijn 2019/904). In maart 2022 heeft staatssecretaris Heijnen de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen die Nederland in lijn met de Europese richtlijn zal implementeren. De maatregelen zullen binnenkort van kracht worden: vanaf 1 juli 2023 en 1 januari 2024.

De maatregelen gaan uit van twee verschillende situaties:

  1. Wegwerpplastic voor consumptie ter plaatse; en
  2. Wegwerpplastic voor onderweg, afhalen of bezorgen.

Nieuwe maatregelen voor wegwerpplastic voor onderweg, afhalen en bezorgen

Voor het gebruik van wegwerpplastic voor onderweg, afhalen en bezorgen geldt vanaf 1 juli 2023 het volgende:

  • Wegwerpplastic bekers en maaltijdverpakking bestaand (gedeeltelijk) uit plastic, mogen niet meer gratis meegegeven worden. Er moet een meerprijs worden betaald bovenop de prijs voor het eten en drinken zelf.
  • Voor maaltijden en dranken die ter plaatse worden bereid (en daarmee niet voorverpakt zijn), moet er een herbruikbaar alternatief aangeboden worden.

Voor de prijs die betaald moet worden voor wegwerpplastic bekers en maaltijdverpakkingen geldt dat ondernemers zelf mogen bepalen wat de hoogte van dit bedrag is. Er zijn niet-bindende richtbedragen gedeeld om een richting te geven:

  • €0,25 voor bekers;
  • €0,50 voor maaltijden (mag bestaan uit meerdere containers); en
  • €0,05 voor voorverpakte groente, fruit, noten en kleine portieverpakkingen.

Nieuwe maatregelen voor wegwerpplastic voor consumptie ter plaatse

Het gebruik van wegwerpplastic voor consumptie ter plaatse (in de vorm van drinkbekers of voedselverpakkingen die kunststof bevatten) is vanaf 1 januari 2024 niet meer toegestaan.

Er is wel een uitzondering van toepassing. Als de bekers en voedselverpakkingen op locatie worden verzameld en ingeleverd voor hoogwaardige recycling, dan mogen deze producten nog wel aangeboden worden. Met hoogwaardig recycling wordt bedoeld dat van het ingezamelde afval weer nieuwe producten gemaakt (kunnen) worden die gebruikt kunnen worden in de horeca als drinkbekers en/of voedselverpakking.

Daarbij wordt wel uitgegaan van een minimale hoeveelheid aan bekers en voedselverpakking dat hoogwaardig gerecycled moet worden. Dit minimum neemt per jaar toe:

Jaar Minimale
recyclingverantwoordelijkheid
2024 75%
2025 80%
2026 85%
2027 en verder 90%

Percentages slaan op gewichtsprocenten

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je de volgende websites bezoeken:

Delen
maandag, 12 juni 2023
Delen