Illegaal hout

Sinds 2013 is de Europese Houtverordening van kracht om te voorkomen dat illegaal gekapt hout op de Europese markt komt. Het op de markt brengen kan strafrechtelijk vervolgd worden.

De NVWA-IOD heeft dinsdag 15 maart een grote hoeveelheid teakhout in beslag genomen. Het bedrijf kan niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. Er worden nu strafrechtelijke stappen gezet.

Teakhout wordt veel gebruikt voor tuinmeubelen, vlonders en schuttingen. Als illegaal gekapt hout op de markt wordt gebracht, kan dit strafrechtelijk vervolgd worden. Het illegaal kappen van bomen draagt namelijk bij aan ontbossing. Wanneer bossen verdwijnen, verdwijnt daarmee ook de leefomgeving van sommige planten en dieren.

  • Importeer je zelf hout? Dan moet je altijd kunnen bewijzen dat het niet gaat om illegaal gekapt hout gaat.
  • Heb je een leverancier met wie je werkt? Dan moet je de leverancier de juiste vragen stellen over het hout dat in de producten die je verkoopt gebruikt wordt.

Er is een handreiking vanuit het Convenant Duurzaam Hout die de stappen die je moet zetten toelicht.

Handreiking hout

Delen
woensdag, 20 april 2022
Delen