Het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) wordt steeds belangrijker. Eigenlijk moeten alle producten in elke winkel daarbij onder de loep genomen worden.

Hiervoor zijn daarom ook wetten in de maak die vastleggen wat bedrijven moeten doen om maatschappelijke risico’s van de producten in kaart te brengen. Naast de wetgeving die er aan komt, zijn er ook kansen voor ondernemers om zich te onderscheiden op dit gebied. Kijk bijvoorbeeld hoe Maxeda dit doet.

Aan wat voor soort risico’s moet je bij IMVO-wetgeving denken?

Voorbeelden van maatschappelijke risico’s zijn o.a.:

  • Mensenrechtenschendingen
  • Natuur- en milieuschade
  • Waterschade

Voor wie gelden de verplichtingen?

De verplichtingen gelden voor zowel producenten/leveranciers als retailers. Niet alleen producenten hebben de verplichting te weten waar hun producten of grondstoffen vandaan komen. Juist ook de retail moet de juiste vragen stellen om risico’s te voorkomen.

Wat voor soort onderzoek moet er worden gedaan?

Om de risico's zoveel mogelijk in te dekken, moet er een Due Diligence onderzoek worden gedaan. Een bedrijf moet systematisch en regelmatig onderzoek doen naar de risico’s van de producten die verkocht worden. Op basis van dit onderzoek breng je de mogelijke risico's zo goed mogelijk in kaart. Zo kan je hierop sturen en ervoor zorgen dat jouw producten zo min mogelijk risico lopen.

Bijeenkomst IMVO

In oktober organiseren we een bijeenkomst waarin Femke den Hartog, expert IMVO-beleid, de aankomende wetgeving zal presenteren. Zo kan je je goed voorbereiden en hierop voorsorteren. Ook zal een duurzaamheidsmanager van een grote retailorganisatie aansluiten om te vertellen over hoe zij het IMVO-beleid hebben vormgegeven en doorgevoerd.

Meeting CSR-managers

INretail, Modint en Tuinbranche Nederland nemen elke 3 maanden deel aan een meeting waarbij Corporate Responsability Managers (CSR-managers) met elkaar spreken over de laatste ontwikkelingen op het gebied van IMVO. Na het eerste, algemene deel volgt een aparte sessie per branche om de branchespecifieke zaken te bespreken.

Heb je interesse om aan te sluiten bijde IMVO-groep van Tuinbranche Nederland? Stuur dan een mail naar Toon Wurfbain.

Aanvullende informatie

Eerder hebben we twee folders ontwikkeld waarin je meer informatie en een aantal tips en tools kunt nalezen.

  • In 7 stappen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Deze zeven stappen helpen individuele retailers om de juiste vragen te stellen voor een verantwoorde inkoop van producten.
  • Due Diligence handreiking – Hout Convenant. Vanuit het Hout convenant is een Due Diligence handreiking gemaakt. Deze geeft aan wat een retailer moet doen bij de inkoop van hout. De Handreiking is specifiek voor de inkoop van houtproducten gemaakt, maar kan ook breder worden gebruikt als voorbeeld van hoe een goed onderzoek kan worden opgezet.
Delen
maandag, 5 juli 2021
Delen