Btw sierteelt stond opeens weer op de agenda

Opeens en sneller dan verwacht speelde het dossier Btw sierteelt weer in de politiek. SP en D66 vonden dat het lage btw-tarief op bloemen en planten afgeschaft mocht worden. Met de opbrengst wilden ze andere plannen financieren. Voor een deel is dit mogelijk verkiezingsretoriek, voor een deel een partijstandpunt.

Beide partijen hadden in de afgelopen week een amendement voorbereid en ingediend. De Tweede Kamer heeft daar afgelopen donderdag over gestemd. Met als resultaat: stijging van btw op sierteelt gaat niet door. Dit is mede door de lobby van de gehele sierteeltketen en met steun van MKB NL / VNO-NCW bereikt.

Nieuw onderzoek leert: desastreuze gevolgen

In de afgelopen maanden hebben we als sierteeltketen (veredelaars, kwekers, veilingen, groothandel, detailhandel) door de WUR (Wageningen University & Research) opnieuw een onderzoek laten uitvoeren naar het effect van een eventuele btw-verhoging. De gevolgen van een eventuele stijging zijn redelijk desastreus te noemen: een omzetdaling in de detailhandel van € 390 miljoen (>10%), een grote mate van bedrijfsbeëindigingen en verlies van bijna 2.500 full-time banen in de sierteeltketen. Bovendien zou het wel heel bijzonder zijn dat de overheid aan de ene kant duurzaamheid en vergroening stimuleert en aan de andere kant de consument de-stimuleren planten te kopen door de prijs te verhogen door een btw-verhoging. Bovendien was de invloed van deze inzet op de overheidsfinanciën gering, waardoor een btw-verhoging op sierteelt in algemene zin niet zinvol is.

Voor alle details verwijzen we hierbij naar de samenvatting in het position paper en het complete rapport van de WUR.

Voorlopig van de agenda

We kunnen nog niet niet achteroverleunen. Voor nu is bereikt dat de btw niet verhoogd wordt, maar nog altijd ligt op het bord van het (nieuwe) kabinet de evaluatie van alle verlaagde btw-tarieven, en dus ook die van sierteelt. Voor nu speelt dat geen rol in verkiezingsprogramma’s, maar ongetwijfeld gaat daar door het nieuwe Kabinet en in de nieuwe Tweede Kamer over gesproken worden. 

Delen
vrijdag, 27 oktober 2023
Delen