Aanpassing op energiebesparingsplicht halverwege 2023, wat betekent dit voor jou?

De huidige energiebesparingsplicht valt onder de wet milieubeheer-inrichting. Organisaties die jaarlijks 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas verbruiken (of een equivalent daarvan) zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te implementeren. Dit kunnen ze doen door 1) alle maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar te implementeren, 2) alle toepasselijke maatregelen van de Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML) of 3) een deel van de EML-maatregelen over te nemen (maar voor alle toepasselijke erkende maatregel die je niet neemt een gelijkwaardig of beter alternatief toe te passen).

Met de ingang van de Omgevingswet op 1 juli 2023 zou er ook een nieuwe vorm van de Energiebesparingsplicht komen. De Omgevingswet is echter uitgesteld tot minstens 1 januari 2024. Toch is er voor gekozen om de nieuwe Energiebesparingsplicht vooralsnog wel in te laten gaan op 1 juli 2023. In deze nieuwe Energiebesparingsplicht wordt er onderscheid gemaakt tussen 3 verschillen plichten: de informatieplicht, de onderzoeksplicht en de EED-auditplicht. Aan welke plichten je moet voldoen is afhankelijk van hoe energie-intensief jouw organisatie is.

Plicht voor activiteiten vs. gebouwen

De nieuwe Energiebesparingsplicht zal onder de Omgevingswet opgenomen worden in twee besluiten. Het Besluit activiteit leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Het Bal gaat over de milieubelastende activiteiten die plaatsvinden op een locatie. De verantwoordelijkheden van de Energiebesparingsplicht vallen in dit geval onder de organisatie die activiteiten op de locatie uitvoert.

Het Bbl gaat over de gebouwen op een locatie. De verantwoordelijkheden van de Energiebesparingsplicht vallen in dit geval onder de organisatie die eigenaar is van de locatie.

Het is dus goed mogelijk dat er voor één locatie twee verschillende organisaties zijn die een energiebesparingsplicht hebben.

Informatieplicht

Voor wie?
Organisaties die op een locatie de volgende hoeveelheden energie verbruiken op jaarbasis:

 • 50.000 kWh elektriciteit; of
 • 25.000 m3 aardgas(equivalent).

Plicht voor activiteiten en/of gebouw?
De informatieplicht geldt voor gebouwgebonden maatregelen.  

Wat houdt het in?

 • Als de informatieplicht voor jou geldt, dan word je gevraagd om eens in de vier jaar een rapport uit te brengen waarin staat welke energiebesparende maatregelen je hebt uitgevoerd.
 • De voorgenomen, geactualiseerde EML is het uitgangspunt voor de rapportage. De Informatiebank EML kan je hier terugvinden.

Onderzoeksplicht

Voor wie?
Organisaties die op een locatie de volgende hoeveelheden energie verbruiken op jaarbasis:

 • 10 miljoen kWh elektriciteit; of
 • 170.000 m3 aardgas(equivalent).

Plicht voor activiteiten en/of gebouw?
De onderzoeksplicht geldt voor activiteit gebonden maatregelen.

Wat houdt het in?

 • Als de onderzoeksplicht voor jou geldt, dan word je gevraagd om eens in de vier jaar een rapport uit te brengen waarin staat welke energiebesparende maatregelen je moet nemen en welke energiebesparende maateregelen je in de vorige periode hebt uitgevoerd.
 • Zie hier welke 8 elementen het onderzoeksrapport moet bevatten.

Gedeeltelijke vrijstelling
Op het moment dat jouw organisatie ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051 heeft of specifieke keurmerken, dan krijg je vrijstelling van een aantal te rapporteren elementen. Zie hier om welke keurmerken dit gaat en wat er dan van je verwacht wordt.

EED-auditplicht

Voor wie?
Grote organisaties zonder kmo-status, dit zijn organisaties met:

 • 250 fte of meer; of
 • een jaaromzet van meer dan €50 miljoen én een jaarlijks balanstotaal van meer dan €43 miljoen.

Plicht voor activiteiten en/of gebouw?
De EED-auditplicht gaat over alle energiestromen binnen een onderneming. Hier zitten gebouwen, activiteiten en zakelijk vervoer bij inbegrepen.

Wat houdt het in?

 • Als de EED-auditplicht voor jou geldt, dan word je gevraagd om eens in de vier jaar een rapport uit te brengen waarin alle energiestromen binnen een organisatie inzichtelijk zijn gemaakt, wat de mogelijke besparingsmaatregelen zijn en wat de te verwachten effecten van deze maatregelen zijn.
 • Zie hier wat de inhoudelijke eisen zijn van het EED energie-auditrapport.
 • Het is niet verplicht, maar het RVO adviseert om gebruik te maken van de sjablonen die zij ontwikkeld hebben voor de EED energie-auditrapport. Deze kan je hier vinden.

Vrijstelling
Sommige organisaties hoeven geen EED energie-auditrapport aan te leveren, omdat zij op een alternatieve manier hier al invulling aan geven. Dit gaat om:

 • organisaties met ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051; en
 • organisaties die een keurmerk bezitten die door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend is (zie hier een conceptlijst van de keurmerken waar het om gaat).

Stappenplan Rapportageplichten Energiebesparing

Complex om te overzien welke plichten voor jouw organisatie gaat gelden? Dat begrijpen we. Om dat makkelijker te maken heeft RVO een stappenplan ontwikkeld die op basis van de verschillende organisatiekenmerken controleert aan welke plichten je moet voldoen.

Naar het stappenplan

Delen
donderdag, 15 juni 2023
Delen