Algemene Ledenvergadering 2021

Op woensdag 16 juni houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur van Tuinbranche Nederland nodigt je uit hierbij aanwezig te zijn. Ben je er ook bij?

Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk elkaar alweer in een grotere groep live te treffen. Het bestuur én het team van TBNL hadden dat graag weer gewild, maar we moeten nog even geduld hebben. We hopen dat we dit najaar elkaar weer in fysieke bijeenkomsten kunnen ontmoeten. We bemerken dat iedereen daar weer zin in heeft.

Daarom nodigen we alle leden van TBNL op woensdag 16 juni om 15.30 uur uit elkaar te treffen in een online vergadering.

De agenda zal er als volgt uitzien:

  • Opening ALV
  • Vaststellen agenda
  • Goedkeuring van de notulen van de ALV 2020
  • Actuele stand van zaken in de branche
  • Korte terugblik activiteiten TBNL in 2020 en een blik vooruit
  • Bestuurssamenstelling:

Ronald van Veen is aftredend (i.v.m. bereiken vier jaar zittingsperiode) en herkiesbaar voor nog een periode.
Wegens het vertrek van Paul Rebergen vorig jaar, wordt Harald Elderenbosch van Elho voorgedragen als nieuw bestuurslid.

  • Resultaat 2020 en begroting en stand van zaken 2021
  • Rondvraag

We verwachten de vergadering rond 16.45 uur af te sluiten.

Je kunt je nu aanmelden bij Manon de Ruijter. Je ontvangt dan een link naar een online teams vergadering.