Wat moet ik weten over langdurend zorgverlof?

 

Werknemer kunnen langdurend zorgverlof opnemen voor de zorg voor een partner, kind of ouder die levensbedreigend ziek is.

Kort samengevat is de regeling als volgt:


Werknemers hebben recht op verlof voor in totaal 6 maal hun wekelijkse arbeidsduur gedurende een periode van maximaal 12 weken, voor maximaal de helft van hun wekelijkse arbeidsduur. Werknemers kunnen dus geduren
Dit artikel is enkel voor leden