Wat moet ik weten over kortdurend zorgverlof?

 

Het kortdurend zorgverlof is bedoeld om de werknemer in staat te stellen voor een ziek naast familielid te kunnen zorgen, zonder daarbij een al te grote inkomensachteruitgang te hoeven lijden.

De wet geeft aan dat het verlof kan worden opgenomen voor de verzorging van de volgende personen:


de echtgenoot, geregistreerde partner, of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwo
Dit artikel is enkel voor leden