Wanneer ben ik transitievergoeding verschuldigd?


Sinds 1 juli 2015 kent Nederland de zogenaamde transitievergoeding. Iedereen die minimaal twee jaar in dienst is geweest bij een werkgever heeft daar recht op als het arbeidscontract stopt (tenzij de werknemer zelf opzegt). Dit geldt dus ook voor tijdelijke contracten die na twee jaar aflopen en waarover geen discussie bestaat. Houd daar nu al rekening mee, zeker bij het verlengen van een c
Dit artikel is enkel voor leden