Hoe pas ik de (ver)koop van extra vakantiedagen toe?


Hoe pas ik de verkoop van extra vakantiedagen toe? 

De medewerker mag in april maximaal vier bovenwettelijke vakantiedagen verkopen. Voor parttimers dient het aantal naar rato te worden berekend. De vakantiedagen worden tegen de waarde van het loon inclusief vakantietoeslag en opbouw aan vakantiedagen verkocht.

Voor de berekening hiervan dien je het salaris over de te verkopen vakantiedagen te vermenigvuldigen met 1,176. Het verkopen van bovenwettelijke vakantiedagen is met name handig voor werknemers die door de verjaringstermijn van 5 jaar opgebouwde bovenwettelijke dagen dreigen te verliezen.

Hoe pas ik de koop van extra vakantiedagen toe?

De medewerker heeft recht om in april maximaal vier extra vakantiedagen te kopen. Voor parttimers dient het aantal naar rato te worden berekend. De vakantiedagen worden tegen de waarde van het loon inclusief vakantietoeslag en vakantiedagen gekocht. Voor de berekening hiervan dien je het salaris over de te kopen vakantiedagen te vermenigvuldigen met 1,176.

Hou er rekening mee dat in de maand dat de verrekening met het loon plaatsvindt, in ieder geval gemiddeld minimaal het minimumloon over de gewerkte uren wordt uitbetaald. Een oplossing kan zijn om de verrekening plaats te laten vinden in mei wanneer het vakantiegeld wordt uitbetaald, zodat er meer ruimte is voor verrekening. Indien de werknemer in hetzelfde kalenderjaar de gekochte dagen niet opneemt, worden de dagen tegen dezelfde waarde voor 31 december uitbetaald. 

Vragen over het verkopen van vakantiedagen? Je kan ons altijd even bellen via 088 973 06 08 of stuur een mail naar info@tuinbranche.nl.