Wat houdt BOL in?

 

Ik overweeg om een werknemer aan te nemen die nog een opleiding volgt in het MBO. Zijn hier bijzondere bepalingen voor?

Leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen twee leerwegen volgen, de beroepsopleidende leerweg (BOL) of de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Waar staat BOL voor?

De opleiding van een leerling via de BOL vindt grotendeels in de school plaats (theoriec
Dit artikel is enkel voor leden