Wat houdt BBL in?

 

Ik overweeg om een werknemer aan te nemen die nog een opleiding volgt in het MBO. Zijn hier bijzondere bepalingen voor?

Leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen twee leerwegen volgen, de beroepsopleidende leerweg (BOL) of de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Waar staat BBL voor?

In de opleiding via de BBL bedraagt de praktijkcomponent tenminste 60%. Bij detailhandel
Dit artikel is enkel voor leden