Hoeveel uren mag mijn medewerker werken?


In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang werknemers per dag en per week mogen werken en wanneer zij recht hebben op pauze of rusttijd. Die regels zijn er met het oog op gezondheid, veiligheid en welzijn, maar ook om werk, privé en zorgtaken te kunnen combineren. De regels gelden voor werknemers van 18 jaar en ouder.


Per dienst: maximaal 12 uur
Per week: maximaal 60 uur


Een werknemer m
Dit artikel is enkel voor leden