Wat is een aanzegtermijn?


Sinds 1 januari 2015 dien je als werkgever aan een extra verplichting te voldoen: je moet bij tijdelijke arbeidscontracten van een half jaar of langer voor het einde van het contract de werknemer schriftelijk laten weten (dit heet ‘aanzeggen’) of het contract wel of niet wordt verlengd. Bij een contractverlenging moet je als werkgever schriftelijk laten weten onder
Dit artikel is enkel voor leden