Hoe verstuur je een sommatie en waar moet het aan voldoen?


Stuur de sommatie zowel per aangetekende als per gewone post en vermeld dat ook in de brief. De geadresseerde kan de ontvangst van een gewone brief ontkennen en een aangetekende brief weigeren, maar als je beide stuurt, dan kan de ontvangst normaliter niet worden ontkend. In ieder geval heb jij dan al het mogelijke
Dit artikel is enkel voor leden