Coronavirus: Houd je aan deze aangescherpte voorzorgsmaatregelen


Er is vanuit de overheid een duidelijk scenario gekozen, ‘het virus maximaal controleren’. Voor ons betekent dit: we blijven open en hanteren zorgvuldig de veiligheidsprotocollen. Vanaf 23 maart jl. met verhoogde veiligheidsmaatregelen.

Aangescherpte maatregelen
De aangescherpte maatregelen vragen om zorgvuldig naleven van het protocol, waarbij een keiharde eis is de 1,5 meter afstand garanderen. Houd je je hier niet aan, dan kan de burgemeester besluiten tot sluiting van je winkel en/of een boete.

We zetten in op optimale veiligheid en gezondheid voor klanten én voor medewerkers. Om winkels open te kunnen houden zullen we op dat vlak alles op alles moeten zetten. Samen als ondernemers in de branche, maar ook ieder bedrijf voor zich. We rekenen daarbij op ieders medewerking en inzet! Onderstaande tools kunnen je hierbij helpen.

Uitgewerkte tools
Volg de volgende stappen, we hebben ze helemaal voor je uitgewerkt:

Stap 1: Lees het Protocol Verantwoord Winkelen goed door.

Stap 2: Vink de Protocol-checklist af, we hebben er één per branche gemaakt*:
Let op: het protocol is verplicht, de checklist doorlopen niet, maar helpt je om te kijken of je het protocol goed naleeft in de winkel. 

Stap 3: Checklist afgevinkt? Hang dan posters op: één goed zichtbaar vanaf buiten en verschillende goed zichtbaar in de winkel. Op de posters vul je in hoeveel klanten in jouw winkel tegelijk aanwezig mogen zijn. De rekensom hiervoor vind je in de checklist.

Als laaste kan je hier een brief downloaden voor je medewerkers. Leg 'm op de koffietafel of in de kantine zodat iedereen weet wat de nieuwe maatregelen inhouden.

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

* Vanuit de overheid is in het kader van veiligheid en gezondheid rondom het coronavirus de richtlijn gegeven dat er per 10m² winkel 1 klant in de winkel mag zijn. Deze richtlijn dient strikt opgevolgd te worden. Winkels moeten daarbij bovendien aangeven hoeveel klanten in de winkel aanwezig mogen zijn. Vanuit het realiseren van maximale veiligheid in winkels, is het advies voor grotere winkels in onze branches per 25m² winkel 1 klant in de winkel aanwezig te laten zijn.
* De checklist die beschikbaar is voor ondernemers kun je gebruiken om na te lopen of jullie bedrijf alles in het werk heeft gesteld om ook die maximale veiligheid te garanderen. Gebruik deze ook! Door de overheid zal gecontroleerd worden op naleving van de veiligheidsprotocollen. Een enkele regel in de checklist zal niet op jouw bedrijf van toepassing zijn, omdat die niet aansluit bij je bedrijf, maar oproep is wel om hier zo nauw mogelijk bij aan te sluiten.

Meer weten?
Samen met INretail verzamelen alle informatie die voor ondernemers van belang is. Lees het hier.