KIDV keurt Brancheplan Verpakkingen Tuinbranche Nederland goed

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft op 16 maart jl. het brancheverduurzamings-plan verpakken van Tuinbranche Nederland vastgesteld. De hoogst haalbare doelen zijn onder regie van het KIDV getoetst door een commissie van wetenschappers. Deze zijn in april aangeboden aan de raamovereenkomstpartijen, te weten de rijksoverheid, het verpakkende bedrijfsleven en de Vereniging Nederlandse
Dit artikel is enkel voor leden