Het Groen Brancheplan


Onze ambitie is om als branche positief en actief bij te dragen aan een groene gezonde leefomgeving voor mens en dier. Hoe wij dat gezamenlijk willen bereiken en wat die groene, gezonde omgeving inhoudt, is te lezen in het vierde Groen Brancheplan.

In het plan is voort gebouwd op de opgedane kennis en ervaring uit voorgaande brancheplannen. Door de snelle veranderingen is ervoor gekozen om een dynamisch plan op te stellen, waarbinnen we diverse thema’s benoemen. Zo kunnen de doelen en oplossingen steeds worden bijgesteld wanneer dat nodig blijkt te zijn. In dit Groen Brancheplan wordt de actuele status weergegeven van de thema’s waarop Tuinbranche Nederland actief is.

Het Groen Brancheplan >>>