Verlofberekenaar Tuincentra

 

Berekenen vakantie uren cao Fashion, Sport & Lifestyle met module tuincentra – 2017

 

Met behulp van de verlofberekenaar kunt u snel en gemakkelijk het aantal vakantie uren van de medewerkers berekenen.

 

LET OP: om de berekenaar te gebruiken, druk je eerst op bewerken inschakelen in het Exel bestand. 

 

Op basis van de cao Fashion, Sport & Lifestyle (module tuincentra) heeft de medewerker recht op vakantie met behoud van loon gedurende 185 uur per jaar, gebaseerd op een 38-urige werkweek. Dit houdt in dat een fulltime medewerker aanspraak heeft op 25 vakantiedagen. Bij parttime medewerkers wordt het aantal vakantie-uren naar rato vastgesteld.

 

Uitzonderingen

  • Kortdurende medewerkers (vakantiewerkers)

De cao is niet van toepassing op vakantiewerkers. Een vakantiewerker is een scholier/student die tijdens zijn schoolvakanties/collegevrije periode maximaal 8 weken werkt. Een vakantiewerker heeft recht op ten minste viermaal de overeengekomen arbeidsduur uitgedrukt in vakantie-uren.  

  • All-in afspraken

Voor all-in afspraken gelden er andere regels. Wilt u deze constructie toepassen, dan adviseren wij u contact op te nemen met ondernemersservice.

  • Extra vakantiedagen

Op basis van de cao Fashion, Sport & Lifestyle hebben de onderstaande werknemers recht op extra vakantie-uren:

De medewerker met een leeftijd van:

  • 50 tot 55 jaar heeft recht op extra vakantie-uren gelijk aan 1/5 van het aantal basisuren per week
  • 55 tot 60 jaar heeft recht op extra vakantie-uren gelijk aan 2/5 van het aantal basisuren per week
  • 60 jaar of ouder heeft recht op extra vakantie-uren gelijk aan 3/5 van het aantal basisuren per week, tenzij er sprake is van aanpassing arbeidsduur conform artikel 10. In dat geval vervallen deze extra vakantie-uren.

De medewerkers met een dienstverband van:

  • 25 tot 40 jaar heeft recht op extra vakantie-uren gelijk aan 2/5 van het aantal basisuren per week
  • 40 jaar of meer heeft recht op extra vakantie-uren gelijk aan 4/5 van het aantal basisuren per week

 

Let op! De medewerker bouwt de extra vakantie-uren op per vakantiejaar. Indien de extra vakantie-urenregeling wegens leeftijd samenloopt met extra vakantie-uren wegens duur dienstverband, dient voor de werknemer gunstigste regeling te worden toegepast.