Compensatie Transitievergoeding


Vanaf 1 april 2020 kan je jouw aanvraag doen voor de compensatieregeling langdurige ziekte bij UWV.

Waarvoor compensatie?
Hoe zat het ook alweer? De compensatieregeling is door de overheid in het leven geroepen voor de transitievergoeding bij langdurige ziekte. Sinds 1 juli 2015 hebben de meeste werknemers recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding) wanneer hun dienstverband wordt beëindigd. Dat is ook het geval als iemand na 2 jaar ziekte wordt ontslagen. De overheid heeft besloten voor die situaties de ontslagvergoeding te compenseren voor werkgevers. En vanaf 1 april 2020 mag je jouw aanvraag daarvoor indienen.

Waar moet je aan voldoen?
Je komt in aanmerking voor de compensatie als:

  • De werknemer is ontslagen vanwege 2 jaar ziekte;
  • De werknemer op grond van de wet recht had op de transitievergoeding;
  • Je gedurende die 2 jaar ook het loon hebt doorbetaald (althans, het deel waartoe je nog verplicht was);
  • Je ook daadwerkelijk de ontslagvergoeding hebt betaald.

Je moet ook aan alle normale criteria voor ontslag bij 2 jaar ziekte hebben voldaan. Er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van een loonsanctie door UWV, geen herstel worden verwacht binnen 26 weken en geen herplaatsingsopties zijn elders binnen het bedrijf. Het is nog wel de vraag of UWV daarop streng zal controleren straks. Houd er in ieder geval rekening mee dat dit gevraagd kan worden.

Hoe vraag je die compensatie aan?
De compensatie kun je aanvragen bij het UWV via hun website. Je moet dan ook bewijzen meesturen. Je kunt in ieder geval denken aan de volgende bewijzen:

  • Beëindigingsovereenkomst of opzegbrief + ontslagvergunning van UWV;
  • Loonstroken van de gehele ziekteperiode;
  • WIA-beslissing van UWV met arbeidskundige rapportage (naam van de behandelend bedrijfsarts);
  • Gegevens die gebruikt zijn voor berekening transitievergoeding (geboortedatum, datum indiensttreding, datum uitdiensttreding en brutosalaris + vaste looncomponenten +  vakantiegeld);
  • Betaalbewijs van de transitievergoeding, bijvoorbeeld een bankafschrift.

Het kan zijn dat UWV nog meer informatie wil ontvangen.

Wanneer moet ik de aanvraag uiterlijk doen?
Voor ontslagsituaties vóór 1 april 2020 moet je uiterlijk 30 september 2020 de aanvraag bij UWV indienen. Voor ontslagsituaties vanaf 1 april 2020 geldt dat je binnen 6 maanden na betaling van de ontslagvergoeding, de aanvraag bij UWV moet hebben gedaan.

Vragen?
Heb je vragen over de compensatieregeling of kun je wel wat hulp gebruiken? Bel dan naar 088 973 06 08 of mail naar info@tuinbranche.nl