Actuele loontabel Tuin


Per 1 januari 2020 worden de lonen van de medewerkers die het nieuwe maximum van hun schaal nog niet hebben bereikt verhoogd met 1,1%. De schaallonen worden op deze datum met hetzelfde percentage verhoogd. Dit is de (oude) tabel met de 1,1% verhoging.

Medewerkers die geen recht hebben op de verhoging hebben mogelijk recht op de eenmalige uitkering.

Nieuw loongebouw
Daarnaast is er een nieuw loongebouw ontwikkeld waarin de differentiatie weer is aangebracht. Dit was nodig omdat de vakvolwassen leeftijd verlaagd is van 22 naar 21 jaar: medewerkers vanaf 21 jaar hebben vanaf 1 juli 2019 recht op het volledig wettelijk minimumloon. Voor jongere medewerkers zijn de lonen ook verhoogd. Daardoor werden sommige lonen voor verschillende functies gelijk. Daar is in het nieuwe loongebouw weer verschil in aangebracht. Op het moment dat een medewerker een ervaringsjaar bereikt, gaat de medewerker over naar de nieuwe loontabel. Medewerkers die hun ervaringsjaar hebben bereikt tussen 1 juli 2019 en 1 januari 2020 hebben deze stap al gemaakt.

We beschrijven hier de standaardmethodiek om medewerkers die reeds in de vakvolwassen treden zitten over te zetten naar de nieuwe loontabel. We beperken ons hiertoe, omdat het voor de jeugdschalen vanzelfsprekend is: 

  1. Jeugdige medewerkers worden beloond qua leeftijd conform de loontabel met 1,1% verhoging;
  2. Op de verjaardagsdatum gaan zij naar de van toepassing zijnde volgende trede in het nieuwe loongebouw.

Alle nieuwe medewerkers komen direct in de nieuwe loontabel en niet de loontabel met 1,1% verhoging.

Datum van overzetten in de nieuwe loontabel
Een medewerker wordt in de maand waarin hij zijn ervaringsjaar bereikt, met het salaris dat hij op dat moment heeft, overgezet naar de nieuwe loontabel. De verhoging gaat in op de eerste dag van de betalingsperiode waarin de medewerker een jaar ervaring in de functie heeft. Bereikt een medewerker per januari 2020 een ervaringsjaar, dan gaat de medewerker direct naar de nieuwe loontabel.

Manier van overzetten in de nieuwe loontabel
Een medewerker maakt eerst een stap in ervaringsjaren in het huidige loongebouw. Na toepassing van deze stap wordt hij in het nieuwe loongebouw in dezelfde functieschaal in de naasthogere (of gelijke) trede qua bedrag geplaatst. Het zou dus kunnen dat een medewerker op dezelfde trede blijft staan of zelfs naar een trede gaat met minder ervaringsjaren.

Opmerking: Het kan niet voorkomen dat iemand die in het vakvolwassen deel van de loontabel zit, wordt overgezet naar de jeugdlonen in de nieuwe loontabel.
Opmerking: Bij toepassing van beoordelingsafhankelijk belonen is het moment dat de medewerker overgaat naar het nieuwe loongebouw het moment dat de medewerker een periodiek toegekend krijgt.

Voorbeeld: Tuinbranche, schaal A/B, van trede 0 (huidig) naar trede 1 (nieuw).
Een medewerker met salaris € 1.635,60 in december 2019 krijgt per 1 januari €1653,60 conform de loontabel met 1,1% verhoging. Bij het bereiken van zijn ervaringsjaar na 1 januari 2020 wordt de medewerker overgezet naar de nieuwe loontabel, trede 1,  en ontvangt een salaris van € 1675,92. Hierbij stroomt de medewerker eerst fictief naar trede 1 van de loontabel met 1,1% verhoging en van daaruit naar de naasthogere (of gelijke) trede qua bedrag in de nieuwe loontabel.

Het nieuwe loongebouw 
Op het moment dat een medewerker een ervaringsjaar bereikt gaat de medewerker over naar de nieuwe loontabel.

> De nieuwe volledige loontabel is hier te downloaden.
> De overgangstabel en de virtuele loontabel met de verhoging van 1,1% van het wettelijk minimumloon zijn hier te downloaden. Deze tabellen worden gebruikt totdat een medewerker een ervaringsjaar bereikt en overstapt naar de nieuwe loontabel.

Opmerking: In een aantal gevallen komt het voor dat medewerkers vanuit de vorige cao-onderhandelingen nog recht hebben op het garantieperspectief van de oude loonschaal. Als ze daar nog niet aan het maximum van hun loonschaal zitten, behouden ze dat perspectief. Deze perspectief loontabellen zijn in dezelfde documenten te vinden als de oude loontabellen.