Actuele loontabel Tuin


Per 1 januari 2019 worden de lonen van de medewerkers die het nieuwe maximum van hun schaal nog niet hebben bereikt verhoogd met 1,34%. De schaallonen worden op deze datum met hetzelfde percentage verhoogd. Dit is de tabel met de 1,34% verhoging.
Daarnaast is er een nieuw loongebouw ontwikkeld waarin de differentiatie weer is aangebracht (sommigen lonen waren voor verschillende functies gelijk, daar is nu weer verschil in).

Op het moment dat een medewerker een ervaringsjaar bereikt gaat de medewerker over naar de nieuwe loontabel. De meeste medewerkers zullen tussen 1 juli 2018 en 1 januari 2019 al zijn overgegaan, mocht dat niet zo zijn, dan omschrijven we hieronder nog een keer de standaard methodiek.

Overzetten naar nieuwe loontabel
We beschrijven hier de standaardmethodiek om medewerkers die reeds in de vakvolwassen treden zitten over te zetten naar de nieuwe loontabel. We beperken ons hiertoe, omdat het voor de jeugdschalen vanzelfsprekend is: 

  1. jeugdige medewerkers worden beloond qua leeftijd conform de loontabel met 1,34% verhoging
  2. op de verjaardagsdatum wordt iemand een jaar ouder en gaat hij dus naar de van toepassing zijnde volgende trede in het nieuwe loongebouw.

Alle nieuwe medewerkers komen direct in de nieuwe loontabel en niet de loontabel met 1,34% verhoging.

Datum van overzetten in de nieuwe loontabel
Een medewerker wordt in de maand waarin hij zijn ervaringsjaar bereikt, met het salaris dat hij op dat moment heeft, overgezet naar de nieuwe loontabel. De verhoging gaat in op de eerste dag van de betalingsperiode waarin de medewerker een jaar ervaring in de functie heeft.

Manier van overzetten in de nieuwe loontabel
Een medewerker maakt eerst een stap in ervaringsjaren in het huidige loongebouw. Na toepassing van deze stap wordt hij in het nieuwe loongebouw in dezelfde functieschaal in de naasthogere trede qua bedrag geplaatst. Het zou dus kunnen dat een medewerker op dezelfde trede blijft staan of zelfs naar een trede gaat met minder ervaringsjaren.

Opmerking: het kan niet voorkomen dat iemand die in het vakvolwassen deel van de loontabel zit, wordt overgezet naar de jeugdlonen in de nieuwe loontabel.

Voorbeeld
Tuinbranche, schaal A/B, van trede 0 (huidig) naar trede 1 (nieuw). Een medewerker met salaris € 1.594,20 in december 2018 krijgt per 1 januari 2019 €1615,80 conform de loontabel met 1,34% verhoging. Bij het bereiken van zijn ervaringsjaar na 1 januari 2018 wordt de medewerker overgezet naar de nieuwe loontabel, trede 1,  en ontvangt een salaris € 1635,00. Hierbij stroomt de medewerker eerst fictief naar schaal 1 van de loontabel met 1,34% verhoging en vandaaruit naar de naasthogere trede qua bedrag in de nieuwe loontabel.

Het nieuwe loongebouw 
Op het moment dat een medewerker een ervaringsjaar bereikt gaat de medewerker over naar de nieuwe loontabel. Het kan zijn dat de medewerker al in de periode van 1 juli 2018 tot 1 januari 2019 is overgegaan naar de nieuwe loontabel.

> De nieuwe volledige loontabel en de virtuele loontabel zijn hier te downloaden. 
> De volledige loontabel en de virtuele loontabel met de verhoging van 1,34% van het wettelijk minimumloon zijn hier te downloaden. Deze tabellen worden gebruikt totdat een medewerker een ervaringsjaar bereikt en overstapt naar de nieuwe loontabel.

Opmerking: In een aantal gevallen komt het voor dat medewerkers vanuit de vorige cao-onderhandelingen nog recht hebben op het garantieperspectief van de oude loonschaal. Als ze daar nog niet aan het maximum van hun loonschaal zitten, behouden ze dat perspectief. Deze perspectief loontabellen zijn in dezelfde documenten te vinden als de nieuwe loontabellen.